Du er nu på den gamle DOF-fyn hjemmeside. Den nye hjemmeside finder du her: http://doffyn.dk    [ DOF Fyn Web | 23/9 2018 04:53 ]

Dansk Ornitologisk Forening - Lokalafdeling Fyn

DOF-Fyn er den fynske lokalafdelingen af Dansk Ornitologisk Forening (www.dof.dk).

Lokalafdelingen

 • arrangerer ture og møder for medlemmer og andre interesserede
 • udgiver lokalbladet Havrevimpen
 • er aktiv i det lokale fugle- og naturbeskyttelsesarbejde
 • følger det lokale fugleliv ved optællinger af ynglende, rastende og trækkende fugle.
 • Bestyrelsen

  Formand, Henrik Kalckar Hansen, mail doffyn@doffyn.dk
  Norddalen 27
  5260 Odense S
  Tlf.: 30709038

  Næstform., Søren Bøgelund, tlf.: 6256 2005. e-mail:sob@langelandkommune.dk
  Kasserer, Kirsten Halkjær Lund, tlf.: 6595 1440 / 2324 1009. E-mail: lund_kirsten@hotmail.com
  Sekretær, Michael Mosebo Jensen, tlf.: 6440 0221 / 2682 0729. E-mail: mmj@doffyn.dk
  Bestyrelsesmedlem, Ivan Sejer Beck, tlf.: 6532 5300 / 2894 2738. E-mail: imbeck@privat.dk
  Bestyrelsesmedlem Jens Bækkelund, tlf.: 2392 6095. E-mail: jbaekkelund@stofanet.dk
  Bestyrelsesmedlem Kell Grønborg, tlf.: 6615 0850 / 2091 1506 . E-mail: kell.gronborg@oncable.dk
  1. Bestyrelsessuppleant Eske Frank Morthensen, tlf.: 6530 1268 / 4018 1628 . E-mail: efm@kb.dk
  2. Bestyrelsessuppleant Henrik Kingo Andersen, tlf.: 6618 3392 / 2860 6657 . E-mail: kingoand@webspeed.dk
  3. Bestyrelsessuppleant Henrik Mørup-Petersen, tlf.: 6615 0591 / 2446 9831 . E-mail: hmorup@mail.tele.dk

  Keldsnor Fuglestation

  Igennem mange år har DOF Fyn drevet fuglestationsvirksomhed på Langeland. Først og fremmest er fugletrækket i sensommeren og efteråret fulgt fra Sydlangeland, hvor der har været udført systematiseret ringmærkning i Gulstav Mose og Keldsnor, samt trækobservationer fra Dovnsklint og bakkerne omkring Langelands sydspids.

  Arbejdet på fuglestationen er ulønnet og frivilligt. Ved længere ophold på stationen får man udbetalt diæter og eventuelt rejsegodtgørelse. Normalt bor man i et sommerhus, som foreningen har lejet til formålet. Alle DOF Fyns medlemmer kan overnatte i sommerhuset, så længe der er plads. Prisen er 25 kr. pr. døgn. Adgang til sommerhuset fås ved henvendelse til Søren Bøgelund, tlf.: 6256 2005

  Fuglestationsudvalg

  Jacob Sterup Andersen - kontaktperson, tlf.: 6229 2629 / 2656 7417. E-mail: jacobsterup@mail.dk
  Ole Tønder, tlf.: 6611 5905. E-mail: oletoender@galnet.dk
  Søren Bøgelund, tlf.: 6256 2005
  Michael Mosebo Jensen, tlf.: 6440 0221 / 2682 0729. E-mail: mmj@doffyn.dk

  Ekskursionsudvalg

  Michael Mosebo Jensen - kontaktperson tlf.: 6440 0221 / 2682 0729. E-mail: mmj@doffyn.dk
  Eske Frank Morthensen, tlf.: 6530 1268 / 4018 1628 . E-mail: efm@kb.dk
  Niels Bomholt, tlf.: 6224 1959
  Lis Sørensen, tlf 6224 1959

  Fuglepigerne

  Suzette Frydensberg - kontaktperson tlf.: 6381 5056. E-mail:suzette@nypost.dk

  Admin-gruppen på DOF Fyn Web

  Mogens Ribo Petersen, Webmaster, E-mail:ribo@privat.dk, tlf.: 6595 1440 / 2168 1535
  Søren Gjaldbæk, tlf.: 6613 7856 / 6093 7887
  Michael Mosebo Jensen, tlf.: 6440 0221 / 2682 0729
  Tim H. Hansen, tlf.: 2622 7519
  Jacob Sterup Andersen, tlf.: 6229 2629 / 2656 7417

  Observationer

  DOF Fyn Web modtager meget gerne observationer fra hele DOF Fyns område.

  Observationer til DOF Fyn Web kan indsendes via enhver PC, der har forbindelse til Internettet. Det kræver, man bliver oprettet som bruger i systemet.

  Fynske observationer udsendt via Dofcall tilgår ikke automatisk DOF Fyn Web. Observatøren må selv sørge for også at indsende observationen til DOF Fyn Web.

  E-mail til indberetning af observationer: doffyn@doffyn.dk

  Har du ikke mulighed for at indsende dine observationer via mail, er du velkommen til at indtelefonere dem til en af personerne i admin-gruppen.

  Følsomme oplysninger om sjældne ynglende fugle tilbageholdes i yngletiden.

  chart.dk Copyright 2001-2004 DOF Fyn Web v3.0