Du er nu på den gamle DOF-fyn hjemmeside. Den nye hjemmeside finder du her: http://doffyn.dk    [ DOF Fyn Web | 23/9 2018 04:19 ]

Keldsnor Fuglestation

Siden midten af 1990’erne har DOF Fyn drevet fuglestationsvirksomhed på Langeland. Først og fremmest er fugletrækket i sensommeren og efteråret fulgt fra Sydlangeland gennem trækobservationer, optællinger af rastende fugle og ringmærkning af småfugle. Sydlangeland er et af Danmarks bedste træksteder om efteråret, og området passeres af et varieret træk af både vand- og landfugle. Der kan bl.a. ses store tal af trækkende gæs, ænder, rovfugle og småfugle. I de mange vådområder som f.eks. Keldsnor, Søgård Mose, Tryggelev Nor og Nørreballe Nor kan man se rastende gæs, ænder og vadefugle m.v., og på gode dage kan der være et mylder af småfugle i krattene i området omkring Gulstav. Arbejdet på fuglestationen er ulønnet og frivilligt. Er du interesseret i at deltage i arbejdet, er du meget velkommen til at rette henvendelse til fuglestationsudvalget. Ved længere ophold på stationen er der mulighed for at få udbetalt diæter og eventuelt rejsegodtgørelse. Normalt bor man i et sommerhus, som foreningen har lejet til formålet. Alle DOF Fyns medlemmer kan bruge sommerhuset, så længe der er plads. Prisen er 25 kr. pr. døgn. Adgang til sommerhuset fås ved henvendelse til Søren Bøgelund, 6256 2005.

Ringmærkning finder normalt sted fra sidst i juli til udgangen af oktober. Da der er tale om frivilligt arbejde, bliver der ikke ringmærket dagligt, og dækningen varierer meget fra efterår til efterår. På en typisk sæson bliver der ringmærket 4.000-5.000 fugle, og siden 1994 er der mærket mere end 30.000 fugle i området. I august domineres fangsttallene af sangere som Løv-, Rør-, Kær- og Tornsanger, i september er der flest Gransangere, Rødhalse og Munke, mens det i oktober er Fuglekonger, Rødhalse og Gærdesmutter, der fanges flest af.

Fuglestationens mærkningstal bliver dagligt indtastet i DOFbasen, se ringtallene fra de seneste 10 dage / 2009 / 2008 / 2007 / 2006.

Se de seneste observationer fra Sydlangeland (data fra DOFbasen):
Alle fugleobservationer, seneste 10 / 20 / 30 dage.
Bemærkelsesværdige observationer, seneste 10 / 20 / 30 dage.
Sjældne og halvsjældne fugle, hele 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004.
Trækobservationer fra de seneste 10 dage af alle arter / svaner & gæs / ænder / rovfugle / vadefugle.

Hent rapporten Ringmærkningen på Keldsnor Fuglestation 2006

Fuglestationsudvalget

Jacob Sterup - kontaktperson, tlf.: 6229 2629 / 2656 7417. E-mail: jacobsterup@mail.dk
Ole Tønder, tlf.: 6611 5905. E-mail: oletoender@galnet.dk
Søren Bøgelund, tlf.: 6256 2005
Michael Mosebo Jensen, tlf.: 6440 0221 / 2682 0729. E-mail: mmj@doffyn.dk


Keldsnor Fuglestation kan kontaktes på mobil: 2978 4808

chart.dk Copyright 2001-2004 DOF Fyn Web v3.0