Lærkefalke yngler på Fyn

02-10-2017

Lærkefalke på Fyn.

Af: Per Rasmussen

Lærkefalken er en sjælden ynglefugl i Danmark, og det er mest i Sønderjylland og Nordsjælland de findes, og næppe mere end 10-20 par.
Det kan undre, da arten er relativ udbredt i både i Tyskland og Sverige.

Her på Fyn er har der tidligere været en del mulige fund på Langeland, og også sikre, som ikke alle er blevet indrapporteret til DOF. Langeland er også et oplagt sted for falkene, men på selve Fyn har det været småt med sikre fund i nyere tid. Der har faktisk kun været et fund i 2011, hvor Finn Eriksen har fået indrapporteret et sikkert par ved Jordløse.

I det område hvor jeg bor, det store grusgravsområde ved Tarup/Davinde på Midtfyn har vi de seneste år set lærkefalke i yngletiden, men altid en fugl af gangen, og ikke noget der kunne tyde på yngel. Men vi har da tænkt tanken at de kunne være i området.

I det sene forår i år var jeg ude at lede efter mit lokale glentepar, som var flyttet fra de sidste par års yngleplads. Det lykkes mig dog ikke at finde dem, men i naboskoven faldt jeg tilfældigt over et par lærkefalke der tydeligvis var interesseret i hinanden og i stedet. Det var jo straks meget spændende, også selvom det stadig var lidt øv med glenterne. Da jeg besøgt skoven nogle dage senere var det første jeg hørte nogle højlydte skrig, lidt som tårnfalk/vendehals, og da jeg kom tættere på kunne jeg se hannen sidde i toppen af et træ og kalde. Det er et virkelig godt tegn, da lærkefalke stort set altid er tavse udenfor ynglepladsen. Vi så efterfølgende også hannen komme ind med bytte og jage indtrængende rovfugle bort. Det bedste man så kan gøre er at give fuglene lidt ro i yngletiden, og da jeg kom tilbage 1. august var jeg meget spændt på om falkene havde fået noget ud af anstrengelserne, for det var jo et helt sikkert yngleforsøg. Og jeg skulle ikke langt ned af skovvejen før jeg så en af de gamle falke komme flyvende ind med bytte ( en svale, som også er en af de arter de har som hovedføde ), og så skal jeg da lige love for at der blev ballade! Det kan godt være at de gamle fugle kan være støjende, men nyudfløjne unger der er sultne er godt nok larmende!
Ved flere efterfølgende besøg kunne vi konstatere at der var 2 unger, som kunne ses på stedet til slutningen august. De gamle fugle er særdelse aggresive over for indtrængende, feks så vi dem ryge i flæsket på en gammel havørn der tilfældigt kom over. Det gør den nok ikke igen!

Lærkefalke er kendt for at vende tilbage til deres gamle ynglepladser, så det bliver spændene at se om de returnere til foråret. Vi har derfor valgt at holde stedet hemmeligt, da de kan være følgsomme overfor forstyrrelser.

Lærkefalkene er generelt svære at finde som ynglefugle. Hvert år ses der en del fugle i yngletiden som kan være ynglefugle eller bare oversomrende.
Inden for de seneste år er der set falke flyve med bytte både i området nord for Svendborg og i Fiskerup skovene. Normalt er det et sikkert tegn på yngel, men man skal gerne se rede eller udfløjne unger for at være sikker.
Håber at vi bare har set forløberne for en større fynsk bestand af lærkefalke, for der burde være plads til mange flere par.

Fotos: Henrik Kalckar.