Resultatet af undersøgelsen om hjemmesiden

07-01-2018

 
Den netop afsluttede undersøgelse har I som brugere naturligvis adgang til. Se resultatet her og vælg SVAR ...  
Her kan I læse, at der kun er 27 personer, som har deltaget i undersøgelsen. Det er ikke mange ud af en medlemsskare på over 1000 medlemmer i DOFFyn. Det kan også i sig selv give anledning til overvejelser.
Men under alle omstændigheder så brugte bestyrelsen en del tid på sidste møde på en indgående snak om de problematikker undersøgelsen peger på.

I forhold til DOF Fyns generelle ”mediestrategi”, så kan man med lidt god vilje sige, at vi har 3 medier til rådighed. Hjemmesiden, facebook og DOFbasen(som naturligvis ikke er DOF Fyns alene). De kan og skal bruges til meget forskellige ting, og vi tror derfor fortsat på, at hvert medie har sin selvstændige berettigelse.

Den ringe deltagelse til trods, så er der efter bestyrelsens mening i undersøgelsen bl.a. et enkelt sted, hvor svarene er påfaldende entydige. Derfor vil jeg i denne opsummering af bestyrelsessnakken fokusere netop her:

Finder du mængden af nyheder som webmaster og andre lægger op på siden er passende?

Her er der som I selv kan læse generel utilfredshed, og det er ingen hemmelighed at svaret harmonerer med bestyrelsens egen opfattelse. Derfor er det her omkring flere nyheder og mere fagligt indhold bestyrelsen vil sætte ind.
Jeg vil herunder vende tilbage med en lang række konkrete tiltag, som vi vil gøre. Men jeg vil gerne benytte lejligheden her til at opfordre til at flere medlemmer kommer på banen med stof til hjemmesiden netop nu!
Det er vores alles hjemmeside, og vi har alle et ansvar for at den er spændende at besøge!
Du kan altid bidrage med stort og småt. En sjov have obs. Dit lokale måske lidt oversete naturområde. Et par flotte billeder eller bare en beretning fra din sidste fugletur..
Send til Doffynweb@gmail.com

Men bestyrelsen vil naturligvis gerne gå forrest, og det gør vi med følgende tiltag:

• Vi vil fjerne DOFbase visningen, som vi kender den i dag for at give plads til flere og større billeder samt artikler på forsiden. DOFbasen bliver fortsat tilgængelig via link fra hjemmesiden. Men det er vores egen erfaring, at man fortrinsvis benytter DOFbasen med vores egne private tilpasninger, og koblingen mellem lokalhjemmeside og observationsvisning ikke er tidsvarende længere.

• Vi vil fremover have et fast bestyrelsesmedlem, som er tilknyttet hjemmesiden og står for hovedkontakten til webmasteren, og som på bestyrelsens vegne skal være generelt opsøgende på stof til hjemmesiden.

• Vi vil gennem et mere formaliseret samarbejde med naturpolitisk udvalg formidle mere viden og indsigt omkring sager, som udvalget arbejder med.

• Vi har uddelegeret ansvar til 2 i bestyrelsen, som skal skrive fuglefaglige artikler.

• Vi har uddelegeret ansvar til et bestyrelsesmedlem for at få mere fokus på fugle, tiltag og udvikling, som sker i de fynske fugleområder ejet af Aage V. Jensens Naturfond.

• Vi vil lave om på vores ”Nyt fra bestyrelsen”, så det fremover kommer til at handle mere om et enkelt punkt, som til gengæld behandles mere dybdegående.Henrik Kalckar