Generalforsamling
Næste ordinære generalforsamling skal finde sted inden udgangen af februar. Indvarsling til generalforsamlingen sker mindst 4 uger forinden i landsforeningens og lokalafdelingens medier.

Dagsorden skal omfatte følgende:
  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om lokalafdelingens virke.
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
  4. Fremlæggelse af budget til godkendelse.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  6. Valg af revisor.
  7. Valg af medlemmer til DOFs repræsentantskab (i ulige år).
  8. Forslag fra medlemmerne.
  9. Eventuelt.
Forslag skal fremsættes skriftligt og begrundet over for bestyrelsen senest tre uger før mødets afholdelse.

Den samlede dagsorden med indkomne forslag offentliggøres i et af lokalafdelingens medier senest to uger før.

 

Årets dokumenter
2017 Referat
Årsberetning 2016 PR-Team
FB og Glente 2016
Atlas 2016
Årets DOF Fynbo
NATUD
Ringmærkningsgruppen Fyn
Punkttælling Fyn
Projekt Ørn
KNF
Tidligere dokumenter
Ældre Dokumenter Se her  -
 -