Naturpolitisk Udvalg.
            

Naturpolitisk Udvalg er nedsat af DOF Fyns bestyrelse til at varetage lokale naturpolitiske aktiviteter til forbedringer af forholdene for fuglene på Fyn.
Udvalget arbejder selvstændigt med de sager, som udvalget beslutter sig til at tage op. Sagerne har baggrund i henvendelser fra bestyrelsen, myndigheder, private eller i egne initiativer.
Udvalgets medlemmer fremgår af oversigten på
Lokalafdelingen under Hvem er vi.
 
 Referater fra udvalgsmøder.
 
 Dokumenter
 - Henvendelser til myndigheder m.m.
 - Forslag m.m.
 - Modtagne svar
 - m.m.