Arbejdsdag på Keldsnor Fuglestation

Hver vinter afholder ringmærkerne på KNF/RG-Fyn en arbejdsdag på Keldsnor Fuglestation. Formålet er, at holde vegetationen nede i en passende højde og forhindre for meget tilgroning.

Har du lyst til at deltage, er du meget velkommen. Der er altid brug for ekstra hænder, og ved at hjælpe til, giver du også en håndsrækning til fuglearbejdet på vores egen fynske fuglestation. Keldsnor Fuglestation er en såkaldt B-station der ikke modtager tilskud fra hovedforeningen, men drives på helt frivillig basis af DOF Fyn.

Arbejdsdagen er fredag den 25. januar 2019.

Vi mødes klokken 09:00 til morgenkaffe på Gulstavvej 14 inden vi går i gang. Vi giver et rundstykke til kaffen.

Medbring arbejdshandsker, evt. værktøj, madpakke og godt humør.

I år er det mest nogle piletræer der skal skæres ned i en passende højde!

Afhensyn til rundstykker, og evt. fælleskørsel, må du gerne via SMS tilmelde dig til undertegnede på +4523348636

I tilfælde af dårligt vejr udsættes arbejdsdagen.

kratrydning

/Hans Rytter