Keldsnor Fuglestation, fangsterne i foråret 2019

Keldsnor Fuglestation har pt. afviklet 18 fangstdage i 2019. De fleste dage med 5-7 timers mærkning, begyndende før solopgang! Der er også nogle få kortere dage, grundet vejrlig og andre gøremål. Alle aktiviteter er baseret på frivillige. 4 af gruppens medlemmer har deltaget i forårsaktiviteterne.

De første 3 fangstdage var i haven på Gulstavvej 14, ved den sydligste "Bird Gourmet Restaurant" på Langeland. Formålet med ringmærkningen her, er primært at få mærket og aflæst flest mulige af de lokale ynglefugle.

Efter 1/4 rykkede vi ned i det sædvanlige ringmærkningsområde vest for Keldsnor.

Morgentage ved Keldsnor
Ringmærkningsområdet vest for Keldsnor - set fra nord.

Der blev i perioden fanget i alt 461 fugle, og der er forbrugt 7.630 netmetertimer! Det giver 0,060 fugl/netmetertime! Et udtryk for hvor mange fugle der er i ringmærkningsområdet, og hvor gode vi er til at finde de bedste netsteder.

Blandt ringmærkergruppens medlemmer går snakken på, at vi skal bruge flere og flere netmetertimer, for at fange det samme antal fugle! Også et klart udtryk for, at mange fuglebestande er under pres!

Ringærkergruppen forventer at genoptage aktiviteterne sidst i juli når efterårstrækket begynder!

Vi ses...

Gul Vipstjert 20190505

Gul Vipstjert

Ringmaerke Havrevimpen 1985
Kilde: Havrevimpen, 1985

Tekst og billeder: Hans Rytter