Tirsdagsanalysen uge 19

Efter en kort - og for mange tiltrængt - periode med regn, vendte vi igen tilbage til tørvejr og vind fra hovedsageligt vestlige retninger. Uge 18 havde budt på mange gode fugle, det kom uge 19 sandelig også til.

Stylteløbere, Sybergland, vist nok hunnen til højre, den var "nederst" på parringsfotos. Foto: Leif Sørensen.

Mandag den 4. maj var relativt stille - bedste fugl blev Sort Glente fra Birkum, set af Henrik Kalckar Hansen - det er ellers Langeland, der er hovedsponsor af den art for tiden. Poul V. Rasmussen var et smut på Monnet, her var der blandt andet 6 Havørne, det er trods alt en sjat.

Knopsvane, Sybergland. Foto: Søren Gjaldbæk.

Tirsdag den 5. maj var Kerteminde kommunes to biologer Søren Bay og Martin Køhl Søholm på arbejde i Sybergland, da de ved 10-tiden blev distraheret af to Stylteløbere, der parrede sig! Fundet af Fyns første Stylteløbere siden 2013 blev hurtigt meldt ud, og mange fynboer og ”udlændinge” kunne glæde sig over de flotte fugle resten af dagen - andendagsgildet blev desværre aflyst! Læs mere her.  Samme sted en Dværgfalk (Michael Køie Poulsen) og 85 Gule Vipstjerter (Michael Glentedal). Fredag blev der set to Stylteløbere på Agger Tange - sikkert de fynske, her var de mere stabile, er der fortsat mandag den 11. maj.

Gul Vipstjert. Foto: Niels Larsen.

Sybergland bød også på 5 Stenpikkere, det imponerede ikke Michael Mosebo Jensen, der havde 7 i Røjle By og 24 i Vejlby Fed. Uge 19 var usædvanligt god til Stenpikkere, der blev meldt mindst 210 fugle - flest fredag med 29, Vejlby Fed (Michael Mosebo Jensen), til højre ses kort over lokaliteter med Stenpikker.

En af ugens mange Stenpikkere, denne fra Monnet. Foto: Poul V. Rasmussen.

Gunnar Jørgensen fik fornøjelsen af årets første Kærsanger på Fyn - den sang ved Sundet, Faaborg. Frank Jensen-Hammer kæmper dagligt på Dovnsklint med trækobservationer - denne dag blev han belønnet med to Store Kobbersnepper, en art, som vi ikke ser meget til på Fyn. En Lærkefalk blev set ved Tarup-Davinde af Tina Kierkegaard Hansen, også én onsdag - måske samme fugl?

Lærkefalk, Tarup-Davinde. Foto: Tina Kierkegaard Hansen.

Onsdag den 6. maj var som tirsdag præget af en ret frisk nordvestenvind, hvilket ikke gav mange fugle - ”stadig meget lidt træk”, skrev Frank Jensen-Hammer fra Dovns Klint, hvilket hans artsliste til fulde bekræftede - en rød og en sort lom plus en Småspove var high-lights. Længere oppe på øen - i Konabbe Skov - havde Ole Goldschmidt årets første Pirol, en grøn fugl. I Urup Dam raster fortsat mange Tinksmede - Peder Rasmussen talte til 52. Hele 5 Mursejlere blev det til, de 3 i Tarup Grusgrave (Per Rasmussen), om to uger fylder de luftrummet over Odense! Dagens observation kom fra Ølundgård, hvor Karen Kofoed så 7 Skestorke.

Skestorke ved Lammesø. Foto: Karen Kofoed.

Torsdag den 7. maj fortsatte ”elendighederne” ved Dovns Klint - ”Tomt” var den lakoniske opsummering fra Frank Jensen-Hammer. Der blev sat årsrekord for Tinksmed og Mudderklire med henholdsvis 75 og 28 i Sortemosen og Arreskov Sø (Carsten Scou og Erik Ehmsen) - sidstnævnte rekord faldt dagen efter, da Kurt Kaack Hansen diskede op med 29 ved Skaboeshuse. Selv om mange føler, at det er et skidt forår for vadefugle, blev det til endnu en årsrekord - Jacob Sterup tæller op i Odense Fjord og fik 72 Hvidklirer i Dørholmbugten lidt nord for Klintebjerg. Sybergland havde besøg af Stor Kobbersneppe og Kirsten Halkjær Lund. Ravnholt havde besøg af Lærkefalk - næste dag var der to - Karl Top og Britta Merete Larsen.

Hvidklire, denne fra Bøjden Nor. Foto: Søren Gjaldbæk.

Der var Sort Glente ved Ravnholt, set af Palle Bo Larsen, også set der de følgende to dage. Der blev igen hørt Drosselrørsanger ved Nørreballe Nor, det fortsatte ugen ud med for det meste en fugl, lørdag 2 og søndag 3 fugle (Ole Goldschmidt). Samme sted en enkelt Sortterne (Susanne Rørdam Skov). Nina Bjørn blev første boligbirder med Hvid Stork, da en enlig fugl fløj over Faaborg. Det tynder ud i Ringdroslerne, uge 19 gav 5, den første ved Flyvesandet, set af Leif Sørensen.

Fredag den 8. maj fik vi endnu en ny lokalitet for Blåhals - Karen Kofoed havde en syngende fugl i Kirkendrup Skov. Det nordlige Odenseområde er åbenbart godt til den fugl - måske er den overset rundt omkring.

Blåhals, Kirkendrup Skov. Foto: Karen Kofoed.

På Dovns Klint fik Frank Jensen-Hammer for en gangs skyld brug for kliktælleren - 22840 Bramgæs trak østpå. Det blev også til 105 Fjordterner, 5 Småspover, en indtrækkende Lærkefalk plus en indtrækkende Sort Glente, måske samme fugl, som Ole Goldschmidt så senere på dagen ved Gulstav Mose. Yderligere 4100 Bramgæs trak ved Tryggelev Nor (Gregers Johannesen) og 1600 ved Thurø Bund (Arne Bruun). Nattergalene er ankommet - i Fredmosen sang 8 for Ole Goldschmidt, samme sted Savisanger - den kunne også høres lørdag og søndag - lørdag var der to fugle (Thorbjørn Eriksen).

Sivsanger, Gulstav - sneglen prøver at aflæse ringen. Foto: Esben Eriksen.

 Sivsangeren er fortsat fåtallig på Fyn, de fleste ses på Langeland, uge 19 gav mindst 11 fugle dernede - flest i Fredmosen med 4. Samme antal havde Lars Ole Gjesing ved Dunkær på Ærø. Til højre kan man se fordelingen af de fynske Sivsangere.

Hvidvinget Terne Nørreballe Nor. Jan Nielsen.

Lørdag den 9. maj var der igen fest for fuglefolket - vi fik besøg af det næststørste antal Hvidvingede Terner nogensinde. Af og til dukker de invasionsagtigt op ”ud af intet” og forsvinder igen lige så pludseligt. De første blev 3 blev opdaget i Nørreballe Nor af Ole Goldschmidt - flere kom til, flokken var på 28, som stak til Tryggelev Nor, hvor antallet sluttede på 43. På samme tid havde Morten Müller 11 i Holms Mose i 10 minutter, før de stak af, måske de samme 11, som dumpede ned i Sybergland kl. 15.30 (Mogens Ribo Petersen og Kirsten Halkjær Lund).

Hvidvinget Terne, Sybergland. Foto: Søren Gjaldbæk.

I Holms Mose sås yderligere 5 fugle (måske gengangere fra de 11?), som trak sydpå. De fleste af Tryggelev-fuglene forsvandt 13.35 - om aftenen var der 3 i Tryggelev Nor, 4 i Nørreballe Nor og 10 i Sybergland. Vanen tro for disse terner, var de væk næste dag. Den største samlede flok af Hvidvinget Terne på Fyn er på 46 fra Gyldensteen den 16. maj 2014 - den dag blev der set over 100 i det fynske område. Fra Botofte Skovmose meldte Joan Laursen 5 Sortterner - måske Hvidvingede? I Tryggelev Nor havde Ole Goldschmidt og Martin Rheinhammer årets første Rødryggede Tornskade (i det fynske).

Skestorke, Horseklint. Foto: Søren Gjaldbæk.

På Horseklint trak 6 Skestorke ind til rast kl. 7.35 i Fællesstrand - de kom vestfra og trak igen vestpå 10.25 (undertegnede). På Fynshoved er Tornsangerne for alvor blevet dominerende - mindst 40 syngende fugle. Samme sted 22 Stenpikkere, 4 Bynkefugle, 6 Brogede og 1 Grå Fluesnapper.

I disse dage høres rigtig mange Tornsangere på Fyns Hoved. Foto: Niels Larsen.

Søndag den 10. maj havde meteorologerne lovet en koldfront fra nordvest, der skulle starte i Nordjylland og passere Fyn om eftermiddagen. Det fik en del håbefulde til at stimle sammen - med god afstand naturligvis - på Sydlangeland i håb om lidt returtræk. Forventningens glæde sejrede igen - det blev til Sølvhejre 3, Sort Glente 3, Hvid Stork 2, Rørhøg 1 og Hvepsevåge 1, som alle stak til Tyskland - mange observatører. Til gengæld var der pænt med rastende småfugle, bl.a. Pirol, Savisanger (Keldsnor, Esben Eriksen), Rødtoppet Fuglekonge og Skovsanger 2. Martin Søgård havde en Gulirisk flyvende forbi Dovns Klint om morgenen, måske samme fugl, som Nis Rattenborg havde syngende ved Rath. Der var også rastende Lærkefalk, og Rørdrummen er begyndt at flyve rundt.

Rørdrum, Gulstav Mose. Foto: Søren Gjaldbæk.

I Tryggelev Nor kunne man se Rovterne 3, Sølvhejre 2, Sortstrubet Bynkefugl 3, Trane 1 V og Vendehals (Nis Rattenborg m.fl.). Den første Græshoppesanger i det fynske kom fra Klæsø Nor (Ole Goldschmidt), en lidt sen førstegangsobs. Søndag gav også ankomst af Gulbug - set på 6 lokaliteter af 5 observatører. Hermed skulle alle vores småfugle være på plads, selv om der selvfølgelig stadig kan komme en Karmindompap dryssende.

Ved Øster Hæsinge trak 3 Hvepsevåger nordpå, og i Arreskov Sø var der Sortterne og 102 Toppet Lappedykker; der bor mange der (Erik Ehmsen).

Ved Rødme Svinehaver var der kommet Rødrygget Tornskade - set af Nina Bjørn, det samme var tilfældet på Fyns Hoved, hvor der også var Dværgfalk, Mosehornugle (forårets sidste?) og en pæn flok Gule Vipstjerter - 101, de 11 den nordlige race thunbergi. Kirsten Halkjær Lund og Mogens Ribo Petersen ”stod på hovedet”. Endelig bragte søndagen en yderst overraskende Sort Stork, som trak nordpå ved Thurø Bund - set af Michael Højgård Hansen og familie.

Meget tyder på, at uge 20 bliver domineret af kold nordvestenvind, det burde give en fuglemæssigt rolig uge - men…det er maj - alt kan ske. Tak til de mange bidrag fra fotograferne - send endelig fotos til os fra uge 20.

Tekst: Søren Gjaldbæk.