Tirsdagsanalysen uge 34

Ugen startede med ustadigt vejr - mange og kraftige byger og en sydvestenvind, der var en anelse kraftigere, end man havde lyst til. Sidst på ugen vendte sommeren retur hvilket satte gang i rovfugletrækket.

Ugens farveladefugl - én af to Biædere - fundet af Leif Sørensen ved Søgårds Pyt den 25. august. Foto: Leif Sørensen.

Overskyet vejr er fint til vadefugle, og mandag den 19. blev der set en del på såvel Gyldensteen og Mellemstykket ved Ølund, ved Gyldensteen knap så mange som de foregående dage, men mandag var observatørerne på stedet ved lavvande. I tabellen til højre kan man se, hvad Ølundområdet bød på. I Næråstranden stod der som altid ved lavvande masser af Strandskader, Storspover, Hjejler, Strandhjejler og Almindelig Ryle - f.eks. var der omkring halvtreds Strandhjejler. Den centrale del af vadefugle var fuglefri med undtagelse af en gammel Havørn, vaderne havde etableret en sikkerhedszone rundt om den. Over Strandengen kunne man se et par unge Rørhøge, de har åbenbart haft en fin ynglesæson i år.

Tinksmed, Vejlen, Tåsinge. Foto: Poul V. Rasmussen.

Den Nordiske Lappedykker er vendt tilbage til Strynø - den blev set onsdag i uge 33 og igen, igen i uge 34. Efterårets første Mosehornugle blev sparket op af Anni Oppelstrup på Strynø Kalv. Erhardt Ecklon så efterårets første og særdeles tidlige Enkeltbekkasin ved Bøjden Nor, hvor der stadig var tre Skestorke. Bekkasinen er Fyns anden august fugl nogensinde. Som det var tilfældet i uge 33 var der Sule i det nordfynske - Søren Bøgelund så en gammel fugl ved Strib.

Skestork, to af tre i Bøjden Nor. Foto: Finn Skov.

Tirsdag den 20. august blev der set lidt rovfugletræk af Anni Oppelstrup sidst på eftermiddagen: En spurvehøg, en Hvepsevåge, fem Musvåger og en Fiskeørn forlod øen. Tidligere på dagen havde Ole Bent Olesen to Fiskeørne, der trak ud samme sted. Der var også en trækkende Fiskeørn ved Tryggelev Nor (Gregers Johannesen), Leif Kristensen havde to rastende ved Brændegård Sø. Det skulle vise sig at blive nogeyt mere talrigt senere på ugen. Tryggelev Nor havde besøg af Claus Dalskov, tre sølvhejrer og en Enkeltbekkasin - der er åbenbart invasion af arten!

Der var Krumnæbbet Ryle ved Knudshoved og Mellemstykket. Foto: Keld Skytte Petersen.

Nilgæssene på Siø har fået unger. Onsdag så Leif Bisschop-Larsen de gamle med fem unger - Gunnar Jørgensen så fire unger torsdag - om der er en, der gået til eller blot har gemt sig vides af gode grunde ikke. Onsdag bød på en Sort Glente ved Vædehule Skov (Kurt G. Holm) - det er ikke tit, at denne art ses på de kanter. Frank Jensen-Hammer havde en ung Ride ved Dovnsklint, ikke lige artens kerneområde.

”Rovtøj” i Tryggelev Nor 22. august - der blev ugen i gennem set Rovterne på Sydlangeland, og som man ser, også Havørn. Foto: Jan Nielsen.

Torsdag bød på Vendehals ved Svendborg - set af Niels Andersen - senere på ugen var der nogle stykker på Sydlangeland - de trækker nu, så tjek din have, de kan dukke op mange uventede steder! En enlig Skestork dukkede op i reservatet ved Gyldensteen (Mads Olsen) - så udløb Bøjdens patent på den art. Trækket af småfugle er også så småt kommet  i gang. Fra Dovnsklint trak 170 Skovpibere og 160 Gule Vipstjerter (i alt 562 og 606 for de to arter i uge 349), hvilket er helt efter bogen. 3825 Digesvaler er mange (Frank Jensen-Hammer). Fredag var der ”kun” 3170.

 

Øjenkontakt mellem Fiskeørn og Jan Nielsen. Foto: Jan Nielsen.

Fredag så Jesper Brinkmann Nielsen - én af KNF’s flittige ringmærkere - en Natravn, endnu en af de tidlige trækkere. Han havde også en af de på Fyn lidt sjældnere rovfugle - en 2K Hedehøg. Sandsynligvis samme fugl blev set af Gregers Johannesen på Ristingehalvøen. Ristinge Hale havde besøg af to Skestorke (Susanne Rørdam Skov), de tre fra Bøjden var torsdag blevet til en og resten af ugen nul, så måske der er et mønster. Traneparret ved Sortemosen har fået tre unger - familien set af Hans Rytter.

Der kom for alvor gang i Hvepsevågerne sidst på ugen. Foto: Leif Sørensen.

Lørdag kom der for alvor gang i såvel Hvepsevågerne som i observatørerne. På Sjælland trak flere tusinde og Langeland fik sin andel i løjerne. Vi må håbe, at der er nogle tilbage til svensernes ”Bivråkens Dag”, som starter 31. august! I tabellen kan man se, hvordan trækket ved Gulstav forløb ugen igennem for Hvepsevåge og enkelte andre arter. En Sort Stork blev set af Esben Eriksen - den blev mobbet sydpå af en Musvåge.

Sort Stork - fuglen til højre - på vej mod Tyskland. Foto: Esben Eriksen.

En for Fyn og vel også resten af landet meget stor flok af Hvide Storke blev set på trækkende ved Urehoved, Ærø af Jens Lindberg. Søren Bøgelund så en Sort Glente trække syd ved Gulstav. Aksel Christensen melder om Slørugle af racen ”alba”, den er meget sjælden i Danmark, hvor det normalt er racen ”guttata”, som vi ser. Der var igen Enkeltbekkasin ved Bøjden - samme fugl som mandag monstro? Fyn står for samtlige landets augustfund i år.

Spurvehøg, Dovnsklint. Foto: Poul V. Rasmussen.

Søndag fortsatte rovfugletrækket - domineret af Hvepsevåge og Spurvehøg. Som for Enkeltbekkasin er Fyn godt kørende med augustobservationer af Rødstrubet Piber - landets første så Søren Bøgelund ved Gulstav, han havde også Fyns eneste sidste år, dog sidst i september, hvor arten trækker igennem. Ugens i manges øjne flotteste fugle stod Leif Sørensen for - to Biædere ved Søgårds Pyt. Leif fortæller, at han kiggede på svaler over Søgård Pyt og syntes, at der i flokken var et par afvigende. Han tog et par fotos, der afslørede arten. De blev senere set trække gennem Søren Bøgelunds have af netop havemanden.

Fiskeørnene er også begyndt at røre på sig - de blev set mange steder i uge 34. Foto: Jan Nielsen.

Michael Bjerregård, der ofte ringmærker for KNF, feltobsede en Drosselrørsanger, som undgik nettene. Det er ved at være sæson for de mere eksotiske måger i Bagenkop Havn, Kristoffer Hansen havde såvel en ung Kaspisk Måge som en ung Middelhavssølvmåge der. Endelig skal en Kærløber på Siø nævnes (Leif Sørensen).

Vi ser frem til næste uge - vejret ser fint ud for mandag til onsdag, men observatørerne er måske på (andet) arbejde? Vi takker for fotos og skal igen opfordre folk til at indsende fotots fra uge 35.

Tekst: Søren Gjaldbæk.