Tirsdagsanalysen - Uge 24

Det er blevet mere sommer end forår. I denne uge kunne man for alvor mærke, at gassen gik af sangfuglene. Endnu er der et kor i de tidligste morgentimer, men det er jo som bekendt meget tidligt, så mange vil opleve, at fuglesangen er forstummet. Sortklire og Svaleklire vender næbbet mod sydvest, og i det hele taget må foråret erklæres for slut.

ggflyvesandet0806mogenshansen

Gøgen høres endnu sporadisk. Foto: Mogens Hansen

Mandag den 8. juni

Ved Gyldensteen ses pæne antal af Sorthalsede Lappedykkere. Kurt Due Johansen har redegjort for sammenhængen mellem vandkvalitet og Sorthalsede Lappedykkere her. Mandag sås 22 stk ved Gyldensteen. (Jens Bækkelund). Et klassisk sommertegn er af Grågæssene samler sig – de fælder formentlig nu. Ved Gyldensteen rastede 538 (Jens Bækkelund).

I Gulstavområdet rastede 2 Hvide Storke (Søren Bøgelund). En Dværgmåge 2k fugl rastede i Nørreballe Nor og har været her hele ugen. (Morten Müller).  Ved Slambassinet ved Odense Fjord har et Blåhalspar travlt med at fodre unger (Merry Larsen og Søren Gjaldbæk).

I Bortofte Skovmose kunne fortsat høres Drosselrørsanger (Morten Müller og Jane Ditzel), og i Gulstav Østerskov høres fortsat Pirol (Frank Jensen-Hammer).

103244120 10222174439171957 8189024023561803144 o

To Hvide Storke over Søgårds Mose. Foto: Jan Nielsen

Tirsdag den 9. juni

Toppede Lappedykkere kan se i stort tal i Arreskov Sø – 130 fællesfiskede her (Erik Ehmsen). En Sangsvane rastede i Fønsvang – en art der er langt imellem på denne årstid (Michael Mosebo). Samme sted rastede en Odinhane eller rettere en høne, da der var tale om en hun. (Rune Sø Neergaard + mange). Arreskov Sø byder også på mange Grågæs - her rastede 550 (Erik Ehmsen). Sort Glente og 2 Hvide Storke kunne ses over Gulstavområdet (Jan Nielsen). 1 rastende Turteldue ved Fakkebjerg er ikke hverdagskost (Søren Bøgelund og Niels Bomholt). Turtelduen er gået voldsom tilbage på grund af jagt på arten i Sydeuropa. Lundsanger er en sjælden gæst i det fynske – 1 fugl sang kortvarigt på Ristinge Campingplads, hvor Eske Morthensen var indkvarteret for at lede efter Buskrørsanger på Langeland – analysen vil afsløre, hvordan det gik.

 

Vandrefalkeungerne kan flyve, men går ikke ad vejen for lidt forældrepleje.

Onsdag den 10. juni

Nilgåsen på Siø er en gammel kending – en enkelt lod sig se - mon magen ruger? (Laila Neermann).

Årets anden Lille Skrigeørn i det fynske – den første blev set på Langeland – og den anden blev set på Ærø ved Vitsø, hvor den stod i vinden over området (Niels Munch Kofoed). En Lærkefalk rastede ved Tarup Vandmølle (Per Rasmussen) – en god boligbirdingart, som Per her fik hevet hjem. I Bagenkop rastede en Middelhavsmåge 2k (Laila Neermann og Henrik Knudsen) Billeder kan ses på Fugleknudsen.dk. Ved Gulstav Østerskov kurrede en Turteldue (Laila Neermann og Bjarne Nielsen).

Torsdag den 11. juni

2 Skestorke rastede i Tryggelev Nor (Carsten Nielsen). 1 Rovterne rastede i Nørreballe Nor,  og i Gulstav Østerskov var der fortsat Pirol (Jørn Larsen og Carsten Nielsen).

104202825 10158274224884857 4765215295082750051 o

Kernebider med unge. Foto: Jane Ditzel

Fredag den 12. juni

Ikke det store blev set denne dag, men et par høje tal skal nævnes: 975 Grågæs ved Gyldensteen (Kurt Due Johansen), 600 Mursejlere rastede ved Fønsvang (Michael Mosebo) og 200 Digesvaler ved Sybergland (Jens Peter Bech). Et par kendinge var på plads – Dværgmågen i Nørreballe (Gregers Johannsen) og Pirolen i Østerskov (Vibeke Hansen).

Lørdag den 13. juni

I Mellemstykket lå 38 Sorthalsede Lappedykker (Søren Gjaldbæk), og i Slambassinet fodrede Blåhalsene videre. 1 Græshoppesanger sang i Vesterholm Mose (Hans Rytter) - samme sted 7 Kærsangere – dem er der vist mange af i år.

102878311 10158261361864857 5897836625466801921 o

Canadagæs kan endnu ses på deres junitræk. Foto: Jane Ditzel

Søndag den 14. juni

Ugen sluttede godt af med en del fugle. En Hvid Stork passerede Ristinge (Poul Bjerager). 3 forskellige Lærkefalke blev set denne dag af (Per Rasmussen, Steen Winkel, Søren Bøgelund og Frank Jensen-Hammer).

En Vandrefalk overfløj Lundemosen (Lars Kirk), og i Gulstav Mose fløjtede en Plettet Rørvagtel (Søren Bøgelund og Frank Jensen-Hammer). En Sorthovedet Måge rastede ved Rønninge (Søren Haaning- Nielsen og Philip Elbek), og 40 Fjordterner rastede i Nørreballe Nor (Ole Goldschmidt) – næste uges analyse vil nok sætte fokus på, at man skal huske og tjekke terner grundigt.

1 Sortterne rastede i Bøjden Nor (Gunnar Jørgensen) og 3 ved Lumby (Anders Myrtue).

Varmefremstød kan give spændende fugle og med både Biæder (Søren Bøgelund), Hærfugl (Steen Winkel), Savisanger (Jacob Sterup) samt Pirol (hørt af mange)  ved Gulstav på denne dag – så levede varmefremstødet op til forventningerne.

Tilbage står at Eske ikke fandt en Buskrørsanger – arten er aldrig set på Fyn, men de synger ivrigt videre rundt om i landet. Der må gemme sig en i det fynske.

Tak for lån af foto til fotograferne. God obs i uge 25.

Tekst: Esben Eriksen