Tirsdagsanalysen, uge 51

Årets næstsidste uge, i næste uge er dagene blevet længere. Jeg vil atter engang citere vejrmeldingen, denne fra DR: ”Det bliver endnu en dag med hele novemberpakken - gråt, diset og regnfuldt”. Helt i overensstemmelse med Henrik Nordbrandts digt "Året har 16 måneder”, som netop slutter med ”oktober, november, november, november, november”. Vi er mange, der længes efter vejromslag! Lidt fugle blev der trods alt set, og lørdag bød på en stor overraskelse.

151220havpvr

Sidst på ugen blev det til solskin til stor glæde for blandt andet fotograferne. Denne Havlit er fra Sydlangeland, lørdag. Foto: Poul V . Rasmussen.

Mandag

Eske Frank Morthensen var ved Rønninge, hvor der var Vandstær ved Mellemmølle og Bierne Mølle. Det ser ud til, at Vandstærene i dette halvår samler sig om linjen mellem Odense og Nyborg - i første halvår var der fugle på Sydfyn mens Østfyn gik fri, se kortet til højre.

151220vandtkh

En af ugens Vandstære. Foto: Tina Kierkegaard Hansen.

Ved Sønder Nærå fløj 80 Blisgæs forbi Per Rasmussen, der var Blå Kærhøg ved Brockdorff Skov, set af John Jensen, og ved Trunderup Dong, hvor Hans Rytter var observatøren. Samme Hans var ved Holckenhavn Fjord, hvor der i vinterperioden kan ses Lille Lappedykker, denne dag 68. Samme sted et par Havørne (Jørn Knudsen).

Tirsdag

Der blev set Enkeltbekkasin to steder - Skaboeshuse (Kurt Kaack Hansen) og Vejlen, Tåsinge (Peder Rasmussen). Med den milde vinter skal der nok gemme sig en del af denne skulkende bekkasin, som normalt ikke ses, med mindre man træder den op på en våd eng. For fjerde gang i december var der Hvidklire i Lunkebugten - den blev også set der torsdag og fredag. Det kunne nemt være den fugl, der er set på det sted de seneste par vintre. Vi har tilsyneladende også nogle overvintrende Svaleklirer - Kurt Due Johansen havde for anden gang i december to ved Kohave, torsdag og fredag var der en ved Brændegård Sø (Niels Bomholt m.fl.). Også ved Birkum var der Svaleklire tidligere i december, tirsdag måtte Per Rasmussen nøjes med én Hvidøjet And. I Gulstav var der en Munk (Søren Bøgelund) - dem skal der nok også gemme sig en lille stak af - kig efter den i haverne, de går på foderbrættet nu og er i øvrigt glade for æbler.

151220havtkh

Blishøne, man skal ikke lege med de store. Foto: Tina Kierkegaard Hansen.

Onsdag

Syd for Vester Skerninge så Niels Andersen landets næststørste flok af Tornirisk i dette årtusinde, Niels så 400, kun overgået af en flok fra 2017 ved Majbølle Nor på omkring 500. Der blev meldt mange Traner (omkring 45) i uge 51, denne dag et par ved Stengade Skov (Jan Stener Jørgensen) og en syngende fugl ved Botofte (Jane Ditzel).

151220knartkh

Skal man se mange Knarænder er Engsøen, Gyldensteen stedet. Disse er fra Tarup-Davinde-området. Foto: Tina Kierkegaard Hansen.

Kurt Due Johansen var ved Gyldensteen, der fortsat er stedet, hvis man vil se mange Viber (955) og Lille Skallesluger optræder også der med flere fugle end andre steder på Fyn, denne dag 39. En gammel Vandrefalk holdt til i reservatet. Som sædvanligt også mange ænder, nogle af dem dog i mindre tal end tidligere.

151220andeskema

Svømmeænder, Gyldensteenområdet, onsdag, talt af Kurt Due Johansen.

Monnet, Tåsinge kunne diske op med væsentligt flere Spidsænder, Peder Rasmussen så 68. Ved Hou Nordstrand var der en del Stenvendere (16), en enkelt Sortgrå Ryle blandede sig i flokken, Hans-Henrik Wienberg var på stedet. Uge 51 gav kun 3 Snespurve, de 2 denne dag ved Thurø Rev (Arne Bruun).

151220stenhhw

Stenvendere og en enkelt Sortgrå Ryle, Hou Nordstrand. Foto: Hans-Henrik Wienberg.

I Munke Mose i Odense kunne undertegnede glæde mig over to Bjergvipstjerter, der er åbenbart mange af den art i Odense denne vinter. Ugens eneste Mosehornugle blev set af Pierre Bentzen ved Skaboeshuse - for historisk interesserede kan vi oplyse, at det er samme sted, hvor der var Ørkenstenpikker i den sidste halvdel af marts, 1997! Lidt sydligere ved Østerø Sø så Kurt Kaack Hansen en Duehøg, den er ikke der særligt ofte. Samme sted en Gransanger - årets sidste? Nogle af vores Røde Glenter har åbenbart fundet et nyt sted at sove, Mikael Kristensen så 21 gå til overnatning ved Kalovnshuse lidt syd for Håstrup.

Torsdag

Vejrmæssigt noget af en øv-dag, som ikke gav mange nye fugle. Peder Rasmussen så en Kortnæbbet Gås ved Ballen - den er ret fåtallig vintergæst hos os - jyderne har det betragteligt bedre med den art! Ved Brændegård Sø blev der varmet op i Sølvhejretælling - det blev til 28 (Sigurd Bruun Knudsen), det skulle blive bedre! Ugens højeste notering af Bjergand fra Bøjden Nor blev på 2240 (Leif Kristensen).

151220tranejd

To af ugens mange Traner, disse fra Flådet på Langeland. Foto: Jane Ditzel.

Fredag

Leif Sørensen kunne kortvarigt kalde sig Fynsmester i Sølvhejre med 35 i Brændegård Sø - senere på dagen blev der talt 39 (Leif Kristensen, Erik Ehmsen og Carsten Skou). En ganske utrolig udvikling må man sige! Samme sted to Traner (Else Klint). Også Botofte Skovmose bød på et Tranepar, set af Karen Kusk; det samme var tilfældet i Sortemosen (Mikael Kristensen). Barager Nebbe er normalt god for nogle Sandløbere om vinteren - denne dag havde Claus Dalskov 5. Undertegnede havde en Munk (hun) på mit foderbræt, hvor den kæmpede med en solsikkekerne.

151220sandcd

3 af 5 Sandløbere fredag, Barager Nebbe. Foto: Claus Dalskov.

Dagens bedste fugl blev en Kongeederfugl,han, som Mikael Kristensen så trække østpå tæt på Dovns Klint i selskab med fem ”kedelige” Ederfugle. Det blev årets anden - Jacob Sterup havde en ved Lyø den 7. februar, set fra et fly. I Gulstav kunne man igen se Hvid Vipstjert (Søren Bøgelund) - måske samme fugl som tidligere på måneden. Silkehaler har vi ikke haft mange af dette halvår - Ole Goldschmidt havde en flok på 20 ved Henninge - det er mere end en måned siden, der sidst er meldt Silkehale fra Fyn med øer.

151220slvlk

Det er svært at bedømme, hvor mange Sølvhejrer, vi har på Fyn, men mindst 60! Denne fra Tryggelev Nor er just færdig med julebadet. Foto: Lars Kirk.

Lørdag

Himlen så underlig ubekendt ud, da jeg om morgenen kiggede ud - den var blå og lyset var skarpt! Det er længe siden, at vi har oplevet det. Muligvis gav lørdagen mere sol end de 18 tidligere decemberdage til sammen!! Der var også mange observatører ude. Fællesstranden ved Fynshoved er et fint sted at se på vadefugle for tiden - Mogens Ribo Petersen kunne blandt andet melde 54 Islandske Ryler og 18 Strandhjejler. I Sommerhusområdet så han mindst fem Traner trække nordover - de kom lavt over området, der var fire ved Ravnholt (Pierre Bentzen) og to ved Bøjden Nor (Niels Andersen). I Brændegård Sø måtte Leif Sørensen nøjes med 30 Sølvhejrer. Ugen igennem har der været mange Store Skalleslugere dér - flest fredag med 107, denne dag 85. Det er sjovt nok eneste sted på Fyn, hvor der er et tocifret antal. Ved Vodrup Klint på Ærø kunne Bjarne Jørgensen notere ugens tredje og også sidste Snespurv.

151220storskalls

Stor Skallesluger, Brændegård Sø. Foto: Leif Sørensen.

Som vi har nævnt det før, er der kommet mange Bramgæs til Fyn, en flok på mindst 12000, som Evan Mehlsen havde ved Østrup nær Otterup, er dette årtusinds største rastende flok. Knapt så stor en flok, men af Lysbuget Knortegås skal også nævnes: Jens Bækkelund havde 33 ved Mågeøerne. I Svendborg blev det til ugens tredje Munk, Peter Teglhøj ringmærkede en han i sin have.

151220bramperlumbyandersen

Der var mange Bramgæs på Nordfyn, denne flok er fra Gyldensteen. Foto: Per Lumby Andersen.

Sigurd Bruun Knudsen var på Dovns Klint fra kvarter i to og et par timer frem. Her lå 54 Havlit, en Sule og 28 sædgæs sp. kom forbi. Havde han været der et par timer tidligere, havde han haft chancen for at se de to Hvidhovede Ænder, som tak sydøst ved i selskab med nogle få Sortænder ud for Bagenkop Havn, set af Henrik Knudsen ifølge Bird Alarm. Den art er ikke tidligere set i Danmark, og meldingen vakte et vist postyr blandt feltbisserne!

151220vibeholckpbr

Som fotografen bemærkede, så giver det milde vejr ingen tilskyndelse til at tage den farefulde rejse sydpå. Vi har mange Viber rundt på Fyn, disse er fra Holckenhavn, hvor der var 45. Foto: Poul Brugs Rasmussen.

Søndag

Der blev stadig set Traner, 24 trak lavt SV over Åløkkeskoven og Esben Eriksens have, det er svært ikke at kæde de mange Traner sammen med det milde vejr. Flokken blev også set af Peter T. Worm ved Elmelund. Også ved Tybrind var der Traner, Jørgen Hjorth Jensen så 3. Dermed er der Traner på næsten alle årets ynglepladser! Ved Øster Hæsinge havde Leif Kristensen en Stor Tornskade, dem har vi ikke haft mange af denne vinter, samme sted 39 Sangsvaner, som heller ikke er kommet i større antal. 80 ved Lumby Middelgrund blev dagens største flok (Peter Lillesø) og 150 lørdag ved Vesterby ugens største (Jens Bækkelund).

151220rdglls

En af ugens mange Røde Glenter. Foto: Leif Sørensen.

Leif Kristensen var også en tur forbi Arreskov Sø, hvor det med Lille Skallesluger 29 blev til ugens anden tocifrede notering for den art. Ved Dovns Klint var der stadig Sule, ”men ingen hvidhovede modeller” (Morten Müller). Vi har ikke haft Nilgås siden den 6. november, Niels Andersen meldte 2 fra Hvidkilde Sø. Ved Firtalsstranden ligger mange Krikænder - Kirsten Halkjær Lund bladrede sig gennem 1320. Den Hvidøjede And hilste igen på Per Rasmussen ved Birkum, hvis den bliver julen over, kan så vel folk på nytårsbirdrace som årsartstællere komme godt i gang i 2021. Ugen sluttede med 35 Røde Glenter, der gik til overnatning ved Gultved (Per Rasmussen) og mindst 4 ved Trunderup, så hvis det er andre fugle, der sover ved Håstrup, er der altså mindst 60 glenter på Fyn.

Når dette læses er vi på vej mod lysere tider, det er svært at beklage - tak for fotos, send os gerne flere til sidste års udgave af denne klumme. God jul til alle herfra.

Tekst: Søren Gjaldbæk.