Efterårstrækket 2019

Nu, hvor efterårstrækket er ebbet ud, skal vi forsøge os med en evaluering. Det er naturligvis en farlig sport, for vi kan ikke behandle alt, og der er mange...

De lukkede og slukkede

Her en lille oversigt til fænologiinteresserede, hvor vi har kigget på sidste observation i 2019 for en række udvalgte arter og sammenholdt datoen med sidste...

Rødrygget Tornskade - Langeland 2019

Rødrygget Tornskade er jo bare en fed fugl. Ankommer sent på foråret og hannen indtager fluks sit territorie skuende fra toppen af en tjørn eller udgået gren...

Forårstrækket på Fyn 2019

Overskriften sætter måske forventningerne for højt, for faktum er, at fynboer ikke gider at se på forårstræk. De bruger deres tid på at se på rastende fugle....

Skarvens endelige farvel til Brændegård Sø

Den 20. juni var jeg som sædvanlig en tur ved Brændegård Sø for og følge fuglelivet, Havørne, Grågæs, ænder, og Skarver m.v. Her ved middagstid var der...

Svendborgs Råger, opdatering 2019.

Årets opdatering rummer både faktuelle oplysninger, men også lidt om Rågens forhadte situation. Svendborgs Råger er for 16. år skrevet i mandtal, og opgørelsen...

Vandrefalkene på Fynsværket - fortsat

Af Torben Hvass Som jeg sluttede, i første afsnit om vandrefalkene på Fynsværket, fandt vi reden den 9. april, og senere, den 23. maj, en position hvorfra vi...

Forårsankomst for udvalgte arter

Det er sommer, i hvert fald ifølge DMI, dvs. foråret er forbi og vores ynglefugle er ankommet og forårstrækket er forbi. For mange er foråret en tid, hvor...

Karmindompap - snart historie?

Karmindompappen er en af vores nyere ynglefugle. Artens hovedområde er øst for Danmark, men i 70’erne bredte den sig vestpå. Første danske ynglefund er fra...

Vandrefalkene på Fynsværket

Af Torben Hvass Jeg har altid interesseret mig for rovfugle, og min store interesse for vandrefalke startede i 2005, hvor jeg første gang observerede en vandrefalk...
1 ... 3