Referat fra Naturpolitisk Udvalgs møde d. 23, oktober 2018

Læs blandt andet om: Revision af de fynske Natura 2000 områders arealer, ynglefugle i Odense Fjord, Siø, DOF Fyns nye hjemmeside og mm.   23. oktober...

Referat - Nyt fra bestyrelsen

Følg med i bestyrelsens arbejde - læs om de behandlede emner på bestyrelsesmøderne. Referatet fra det seneste bestyrelsesmøde afholdt den 22. november kan...

Vibe rapport 2018

Niels Andersens har nu i mange år fulgt bestanden af Viber i landbrugslandet ved Svendborg. Her kan du læse årets opdatering af Vibeforår i landbrugslandet samt...

Kuldetræk

Der er snevejr i Småland. Kuldefremstød sidst i oktober sætter normalt gang i de fugle, der ikke har alt for travlt med at komme sydpå. Med koldt vejr fra...

Kongekabale

Efter en frysende kold nat - på en gren i en mørk svensk skov, så tænker en hver svensk ørn med trækdrift i kroppen på Blicher’s vis: “Sig nærmer...

Stadig gang i Storkjoverne

Efter et par dage med nordvesetenvind skulle forholdene være perfekte for at se lidt havfugle ved de nordfynske kyster. Onsdag den 24. oktober prøvede jeg...

Kom i øjenhøjde i nyt skjul

Det nye skjul i Tryggelev Nor, hvor man bag spejlglas kan opleve fuglene helt tæt på. Foto: Allan Gudio. Nyt skjul i Tryggelev Nor Det nye observationsskjul...

Storkjovedag på Nordfyn

Når vinden har været kraftig fra vest og sydvest og derefter drejer i nordvest er betingelserne for at se havfugle ved de nordfynske kyster perfekte, omend vi...

Vestfyn rundt - søndag d. 18-11-2018 kl. 08.30

Fugletårnet ved Føns Vang. Foto: Michael Mosebo Føns Vang og andre Vestfynske lokaliteter Føns Vang er et vådområde på 113 ha der blev genetableret i...

Velkommen til DOFFyn.dk

Ny hjemmeside i luften I foråret 2018 besluttede DOF Fyn's bestyrelse at undersøge mulighederne for at etablere en ny hjemmeside. I den forbindelse blev...
   1 ... 100 ... 104