VÆR MED til at vintertælle røde glenter

Traditionen tro skal Europas glenter tælles første weekend i det nye år. Læs, hvordan du deltager. Røde glenter på overnatningsplads.Foto: Bent Staugaard...

Stor Korsnæb på Flyvesandet

For et stykke tid siden opfordrede Esben Eriksen til, at man skulle drage ud og finde Stor Korsnæb. Hvis man strækker betydningen af verbet ”finde” har dette...

Fuldt andehus i Bøjden

Dykænder, Bøjden Nor. For at fejre at solen er vendt tilbage over Fyns Land, drog jeg den 27.november mod Sydfyn for at kigge på rastende ænder - et hurtigt...

Overvågning af fugleinfluenza

Gennem flere år har medlemmer af "Ringmærkergruppen Fyn" indsamlet AIV-prøver fra vildlevende vandfugle. Prøverne udtages med en steril vatpind i kloakken på...

Vandmangel på Ølund

Søndag den 25. november bød på endnu en novembergråvejrsdag med småsnusket vejr og halvmørke. Alligevel begav jeg mig mod Ølundgård området, det er længe...

Turen går til: Tarup/Davinde grusgrave

Det store grusgravsområde ved Tarup/Davinde sydøst for Odense er landets 2. største og det vokser stadig. Der har været gravet grus her i mere end 100 år. Størstedelen...

Kan fugle jule?

Tag en vintertur til Sydlangeland med Fugleværnsfonden. Skønt vinter er der masser af se på: Fjeldvåger, silkehaler, vindrosler, sjaggere og ikke mindst...

Juleænder i Tryggelev Nor - med Fugleværnsfonden

Hvis ikke vinteren har ”lagt låg” på Tryggelev Nor ligger der mange andefugle i noret på denne tid. Chancerne for at se fuglen med et vingefang som en dør,...

Fuglelivet i Odense Fjord er kollapset

Det rige fugleliv i og ved Odense Fjord er over de sidste 25 år afløst af artsfattigdom og bestandsnedgang. Nyt og grundigt talmateriale fra de fynske ornitologer...

Svanegang

I går - tirsdag den 20. november - kørte jeg forbi Skovsøen. Der er tit tæt trafik, men det er oftest i ”ishusperioden”. Der var lang kø, som jeg kunne...
   1 ... 114 ... 121