Møde i Naturpolitisk Udvalg den 8. juni 2022

Som overskriften måske antyder, var der møde i DOF Fyns naturpolitiske udvalg - det foregik i Gudbjerg, hvor et af udvalgets medlemmer, Leif Bisschop-Larsen, bor. Vibe:...

Havørn fra Brændegård Sø set i Skåne

Af Søren Gjaldbæk Som nogle vil vide har der ynglet Havørn ved Brændegård Sø siden 2010, hunnen er i dag 29 år gammel, hannen (en tysker) er kun 26. Det...

KNF 1/8 - 15/8 2022

 Keldsnor Fuglestation påbegyndte ringmærkningssæsonen primo august, og her følger en oversigt over fangsterne i perioden  Antal aflæste og ringmærkede...

Fugletur til Gyldensten Strand lørdag den 20. august 2022

Turdeltagere, Gyldensten Strand. Foto: Jens Bækkelund. Så har vi igen en sensommertur / tidlig efterårstur til det spændende område ved Gyldensten Strand.Vi...

Tirsdagsanalysen – uge 32

Af Jens Peter Bech Den danske sommer er forunderlig. Sommerferien er for de flestes vedkommende slut, alt imens vi har temperaturer der indbyder til at ligge på...

Keldsnor Fuglestation åbner efterårssæsonen

Keldsnor Fuglestation er nu klar til at påbegynde ringmærkningsaktiviteterne i sensommeren 2022. Netsted, Keldsnor Fuglestation (Foto: Hans Rytter) Det er...

CES, Svendborg, 8.-10. periode

 Af Michael Bjerregaard, Hans Rytter og Peter Teglhøj 8. 9. og 10. runde CES-mærkning (Standardiseret Ynglefuglemærkning) ved Svendborg blev gennemført...

Årsrapport, 2021

Årsrapporten fra Punkttællingsprogrammet beskriver bestandsudviklingen for de almindelige danske ynglefugle og vinterfugle i form af indeks baseret på punkttællingsdata...

Mursejlerne i Nyborg

  Af Peter Teglhøj og Hans Rytter   Gennem mange år er en del af byens mursejlere blevet ringmærket. Først var det Lars Hansen, nu senere medlemmer...

Berejst Sorthovedet Måge fra Sprogø

Gennem flere år har medlemmer af Fyns Ringmærkergruppe optalt og ringmærket fugle på Sprogø. Primært splitterner og sildemåger, men også sølvmåger, hættemåger,...
   1 ... 5 ... 125