Vandrefalkene på Fynsværket - fortsat

Af Torben Hvass Som jeg sluttede, i første afsnit om vandrefalkene på Fynsværket, fandt vi reden den 9. april, og senere, den 23. maj, en position hvorfra vi...

Forårsankomst for udvalgte arter

Det er sommer, i hvert fald ifølge DMI, dvs. foråret er forbi og vores ynglefugle er ankommet og forårstrækket er forbi. For mange er foråret en tid, hvor...

Kasseprojekt: Stor Skallesluger. Tilsyn 2019.

11 kasser opsat til Stor Skallesluger. Tilset for 5. ynglesæson i træk. Desværre uden Skalleslugere. I februar 2015 satte en engageret flok sydfynske fuglevenner...

Karmindompap - snart historie?

Karmindompappen er en af vores nyere ynglefugle. Artens hovedområde er øst for Danmark, men i 70’erne bredte den sig vestpå. Første danske ynglefund er fra...

Sortspætte tog broen eller Fænø til Fyn

Gode fuglefolk har netop skaffet det sjette tilfælde af en af mine Sortspætter fra Sønderjylland/Sydslesvig, der er emigreret ud af området. Der har i de samme...

Det er en tysker...

Hvor kommer vores lokale ynglefugle fra?  Ja, det kan være svært at svare på, men man har nok en ide om at de nok også kommer fra lokalområdet. Men hvis...

Vandrefalkene på Fynsværket

Af Torben Hvass Jeg har altid interesseret mig for rovfugle, og min store interesse for vandrefalke startede i 2005, hvor jeg første gang observerede en vandrefalk...

Skarver ved Brændegård Sø og Nørresø

Da Skarven i 1938 med fem par etablerede en koloni ved Tranekær, var det det første ynglefund i Danmark i 60 år. Kolonien voksede til 400 par i 1945. Som alle...

Overvågning af de almindelige fuglearter i DK 1975-2018

Årsrrapporten 2018 indeholder mange interessante temaer og beskriver bestandsudviklingen for de almindelige danske ynglefugle og vinterfugle.  Punkttællingsprogrammet...

Fra den fynske ørnegruppe

Lilly Sørensen er koordinator for den fynske Havørnegruppe. Hver rede har en redekoordinator. Redekoordinatorens opgave er at indsamle oplysninger om rederne og...
   1 ... 5 ... 8