Referat fra møde i Naturpolitisk udvalg

Den 14. juni blev der afholdt møde i naturpolitisk udvalg. Referat fra mødet kan ses her. Punkt 4 på mødet omhandlede træfældning i statsskovene i fuglenes...

Mårhund

Vi har modtaget følgende fra Naturstyrelsen: Kære alle Som bekendt gøres der en indsats for at holde Fyn fri for mårhund. Der er indtil nu taget/skudt et par...

Vådområderne virker – også på fuglene

Vådområderne virker – også på fuglene        -     Og så gør det ikke noget der ligger en ko-gård i nærheden...

Bjørnemosen

Bjørnemosen er beliggende ved Svendborg lige øst for dæmningen over til Thurø. Området er ligesom Egsmaden øst for en gammel inddæmning. Området er kendetegnet...

Referat fra DOF Fyns Naturpolitisk Udvalgs møde 19. marts 2019

Mødested hos Børge L. Rasmussen, Sandhusvej 46, 5000 Odense C Deltagere: Niels Andersen (NAN), Henrik Mørup-Petersen (HMØ), Kurt Due Johansen...

For fuglenes skyld

Øen i Mellemstykket på Ølundgård renoveret Renovering af øen i Mellemstykket. Toplaget graves af. Foto: Jens Bækkelund. Nogen af de mange besøgende ved...

Mere om "Fuglelivet i Odense Fjord er kollapset"

Hjælp fuglene i fjorden - sådan lyder overskriften i lederen i Fyns Stiftstidende i dag. Lederen er en opfølgning på de kommentarer som avisen indhentede hos...

Opfølgning på "Fuglelivet i Odense Fjord er kollapset"

DOF Fyn offentliggjorde d. 22. november 2018 en rapport, som dokumenterede, at det rige fugleliv i og ved Odense Fjord over de sidste 25 år er afløst af artsfattigdom...

Referat fra Naturpolitisk Udvalgsmøde d. 4. december 2018

Læs blandt andet om: Projekt Fyn er finere, Fuglene flygter fra Odense Fjord, Dialogmøde med Naturstyrelsen, Opfølgning på abejdet med Fredmosen mm. 4. december...

Dialogmøde med Naturstyrelsen

Den 6. december havde DOF Fyn det årlige dialogmøde med Naturstyrelsen/Miljøstyrelsen nede på deres ejendom i Sollerup. DOF Fyns repræsentanter var Leif Bisschop-Larsen,...
   1 ... 9  10