Ø-undersøgelsen – Ny yngleart på småøerne.

Af Lilly Sørensen Vi Niels Andersen, Niels Bomholt og jeg var den 2. maj (1. optælling) ude og tælle fugle i Lillebælt på Bastholm, Småholmene og slutteligt...

Ø-UNDERSØGELSEN 2021-2022 i en større sammenhæng

Af Leif Bisschop-Larsen Resultaterne fra det første års feltundersøgelser indgår nu i det store EU-LIFE projekt Better BirdLIFE, som har til formål at forbedre...

Botilbud til sjældne Splitterner

Af Niels Andersen Ø-undersøgelsen i DOF-Fynregi fører mange interessante resultater med sig. Splitternen er blevet så sjælden, at vi faktisk vi blot fandt...

Ø-undersøgelsens første år - nogle foreløbige resultater

Ederfugle unger, Bukø i Lindelse Nor. Foto: Hans-Henrik Wienberg. I foråret 2021 har 42 optællere over to dage i felten gennemført en registrering af ynglefuglene...

Ø-undersøgelsen 2021-22 Næråstranden

Tekst og foto: Søren Gjaldbæk To gange med præcis en måneds mellemrum traskede Lene Parkø, som er suppleant til DOF Fyns bestyrelse, og jeg en tur på 10 km...

Reportage fra felten - Bjørnø 30.05.21

Af Anja Elisabeth Petersen. Gravandens seks ællinger. Foto John Markenvard. Min makker, John, og jeg ankommer til Bjørnø med den lille færge ca. kl...

Ø-optælling anden runde.

Tekst og foto: Poul V. Rasmussen. Poul V. Rasmussen er en af de mange aktive, der deltager i DOF Fyns feltprojekt, Ø-undersøgelsen 2021-22. Her er hans beretning...

En beretning fra ø-undersøgelsen

Tekst Niels Bomholt. Fotos Lilly Sørensen. Bent Staugaard Nielsen havde valgt en ualmindelig fin dag til det første togt til nogle af Lillebælts næsten eksotiske...

Ø-undersøgelsen - feltarbejdet starter

Af Steen Lauritsen.  I dag starter feltarbejdet under DOF-Fyns store Ø-undersøgelse 2021-2022. I løbet af de næste 7 uger vil de 42 tilmeldte fynske ornitologer...

Ø-undersøgelsen - får økonomisk støtte

Af Steen Lauritsen Bestyrelsen for DOF-Fyn har modtaget tilsagn fra 15. Juni Fonden om økonomisk støtte til at gennemføre Ø-undersøgelsen i 2021/2022. DOF-Fyn...
1  2