Ø-undersøgelsen 2021-22 Næråstranden

Tekst og foto: Søren Gjaldbæk To gange med præcis en måneds mellemrum traskede Lene Parkø, som er suppleant til DOF Fyns bestyrelse, og jeg en tur på 10 km...

Reportage fra felten - Bjørnø 30.05.21

Af Anja Elisabeth Petersen. Gravandens seks ællinger. Foto John Markenvard. Min makker, John, og jeg ankommer til Bjørnø med den lille færge ca. kl...

Ø-optælling anden runde.

Tekst og foto: Poul V. Rasmussen. Poul V. Rasmussen er en af de mange aktive, der deltager i DOF Fyns feltprojekt, Ø-undersøgelsen 2021-22. Her er hans beretning...

En beretning fra ø-undersøgelsen

Tekst Niels Bomholt. Fotos Lilly Sørensen. Bent Staugaard Nielsen havde valgt en ualmindelig fin dag til det første togt til nogle af Lillebælts næsten eksotiske...

Ø-undersøgelsen - feltarbejdet starter

Af Steen Lauritsen.  I dag starter feltarbejdet under DOF-Fyns store Ø-undersøgelse 2021-2022. I løbet af de næste 7 uger vil de 42 tilmeldte fynske ornitologer...

Ø-undersøgelsen - får økonomisk støtte

Af Steen Lauritsen Bestyrelsen for DOF-Fyn har modtaget tilsagn fra 15. Juni Fonden om økonomisk støtte til at gennemføre Ø-undersøgelsen i 2021/2022. DOF-Fyn...

Ø-undersøgelsen - Plakat

Nu er der kun godt en måned til at DOF-Fyns store Ø-undersøgelse påbegynder optællingerne på de fynske ikke-brofaste øer og udvalgte kystlokaliteter. Vi ser...

Ø-undersøgelsen - godt nyt.

Den gode nyhed er, at vi nu kan konstatere, at Ø-undersøgelsen har passeret to væsentlige skæringspunkter på vejen til at realisere projektet.  Dels kan...

Ø-undersøgelsen - vi mangler stadig nogle få optællere

Det går rigtig godt med tilslutningen til Ø-undersøgelsen, idet 38 har meldt sig som optællere på en eller flere af øerne og kystlokaliteterne, som indgår...

Ø-undersøgelsen - en opdatering

Styregruppen bag ø-undersøgelsen har netop afholdt et møde for dels at få samlet op på tilmeldingerne som optællere på øerne og dels at følge op på de...
   1  2  3