Ø-undersøgelsen - Plakat

Nu er der kun godt en måned til at DOF-Fyns store Ø-undersøgelse påbegynder optællingerne på de fynske ikke-brofaste øer og udvalgte kystlokaliteter. Vi ser...

Ø-undersøgelsen - godt nyt.

Den gode nyhed er, at vi nu kan konstatere, at Ø-undersøgelsen har passeret to væsentlige skæringspunkter på vejen til at realisere projektet.  Dels kan...

Ø-undersøgelsen - vi mangler stadig nogle få optællere

Det går rigtig godt med tilslutningen til Ø-undersøgelsen, idet 38 har meldt sig som optællere på en eller flere af øerne og kystlokaliteterne, som indgår...

Ø-undersøgelsen - en opdatering

Styregruppen bag ø-undersøgelsen har netop afholdt et møde for dels at få samlet op på tilmeldingerne som optællere på øerne og dels at følge op på de...

Ø-undersøgelsen 2021-2022 – vi har brug for din hjælp!

Nu kan du melde dig til at stå for eller medvirke under optællingen af ynglefugle på en eller flere øer. Du kan ligeledes melde dig til at tilbyde sejlads for...

Ø-undersøgelsen 2021 - 2022

Korte nyheder.  Ny side. Der er nu oprettet en selvstændig side her på Doffyn.dk omhandlende Ø-undersøgelsen 2021 - 2022. Siden er placeret under fanen Om...

Fuglene på de fynske småøer.

Hvilke kystfugle yngler på øerne omkring Fyn? Hvor store er ynglebestandene af de enkelte arter? Er der sket væsentlige ændringer over det seneste...
   1  2