I 1977 udkom bogen Øerne omkring Fyn (Fredningsstyrelsen). Bogen var resultatet af mange dygtige fynske ornitologers 3-årige indsats for at registrere ynglefuglene og naturforholdene på 85 fynske småøer. Bogen var i høj grad medvirkende til oprettelsen af ø-reservater i fuglenes yngletid på nogle af de fynske småøer.

Ø-undersøgelsen 2021 - 2022.

Naturpolitisk Udvalg, DOFFyn har nu fundet det nyttigt, at følge op på denne undersøgelse, ved igen at få registreret fuglene på alle ikke-brofaste småøer omkring Fyn. Ærø er dog ikke medtaget i undersøgelsen på grund af dens størrelse. Undersøgelsen har fået DOFFyns bestyrelses opbakning og støtte, bl.a. ved at de vil søge fondsmidler til finansiering af undersøgelsen. Der er nedsat en styreruppe - se boksen til højre - til at koordinere undersøgelsen, bearbejde resultaterne og udarbejde en rapport/bog over undersøgelsen.

Undersøgelsen.

De foreløbige planer sigter mod en toårig undersøgelse med to årlige optællinger i yngletiden - af hensyn til de forskellige yngletidspunkter for arterne - af kystfugle på ikke landfaste øer omkring Fyn. Det er besluttet, at de vigtigste kystlokaliteter inddrages i undersøgelsen, da nogle arter vil flytte yngleområde fra år til år og dermed et år kan foretrække en kystlokalitet frem for en ø; bestandsopgørelserne vil derfor være mere realistiske ved at inddrage de vigtigste kystlokaliteter i undersøgelsen.

Ved besøgene på øerne og kystlokaliteterne registreres eventuelle trusler mod fuglenes ynglemuligheder og -succes på de enkelte lokaliteter. Samtidig ønsker vi at fotodokumentere de enkelte øers og kystlokaliteters udseende i 2021/2022.

Deltagere.

Projektets succes vil være helt afhængig af, at et tilstrækkeligt stort antal af DOF-Fyns medlemmer vil melde sig til at foretage tællinger på en/flere øer og kystlokaliteter.

Styregruppen kan med stor tilfredshed konstatere at vi nu har fået tilknyttet optællere til samtlige øer og kystlokaliteter. Stor ros til alle, som har vist deres støtte til projektet ved at tilmelde sig som optæller. 

 I øjeblikket arbejder vi med

  • Der arbejdes videre med samarbejdet med miljø- og naturmyndighederne og DCE
  • Bestyrelsen har påbegyndt arbejdet med ansøgninger om økonomisk støtte til projektet fra fonde mm. Dette arbejde har allerede resulteret i det første tilsagn - fra DOF's Videnskabelige Udvalg - om støtte til projektet. Se HER.

Du kan følge de seneste nyheder ved at benytte linket "Nyhedartikler" til højre.

Bemærk: Siden opdateres løbende efterhånden som styregruppen får udviklet projekt og materialer. Seneste ændringer:  8. januar 2021