DOF Fyn - er en lokalafdeling af Dansk Ornitologisk Forening.

Som medlem er der mange måder du kan deltage på. Vi arrangerer ture, foredrag og andre aktiviteter.

Vi er aktive i det lokale fugle- og naturbeskyttelsesarbejde. Vi følger det lokale fugleliv ved optællinger af ynglende, rastende og trækkende fugle.

Læs mere om medlemskab HER.