I 1977 udkom bogen Øerne omkring Fyn (Fredningsstyrelsen). Bogen var resultatet af mange dygtige fynske ornitologers 3-årige indsats for at registrere ynglefuglene og naturforholdene på 85 fynske småøer. Bogen var i høj grad medvirkende til oprettelsen af ø-reservater i fuglenes yngletid på nogle af de fynske småøer.

Ø-undersøgelsen 2021 - 2022.

Naturpolitisk Udvalg, DOF-Fyn har nu fundet det nyttigt, at følge op på denne undersøgelse, ved igen at få registreret fuglene på alle ikke-brofaste småøer omkring Fyn. Ærø er dog ikke medtaget i undersøgelsen på grund af dens størrelse. Undersøgelsen har fået DOF-Fyns bestyrelses opbakning og støtte, bl.a. ved at de har søgt fondsmidler til finansiering af undersøgelsen. Der er nedsat en styreruppe - se boksen til højre - til at koordinere undersøgelsen, bearbejde resultaterne og udarbejde en rapport/bog over undersøgelsen.

Undersøgelsen.

Der er planlagt en toårig undersøgelse med to årlige optællinger i yngletiden - af hensyn til de forskellige yngletidspunkter for arterne - af kystfugle på ikke landfaste øer omkring Fyn. Det er besluttet, at de vigtigste kystlokaliteter inddrages i undersøgelsen, da nogle arter vil flytte yngleområde fra år til år og dermed et år kan foretrække en kystlokalitet frem for en ø; bestandsopgørelserne vil derfor være mere realistiske ved at inddrage de vigtigste kystlokaliteter i undersøgelsen.

Optællingsperioder:
        • Første optælling skal ske i perioden 25. april–15. Maj.
        • Anden optælling skal ske i perioden 16. maj –15. juni.
        • Der skal være mindst 10 dage mellem de to optællinger.

Ved besøgene på øerne og kystlokaliteterne registreres eventuelle trusler mod fuglenes ynglemuligheder og -succes på de enkelte lokaliteter. Samtidig ønsker vi at fotodokumentere de enkelte øers og kystlokaliteters udseende i 2021/2022.

Deltagere.

Projektets succes vil være helt afhængig af, at et tilstrækkeligt stort antal af DOF-Fyns medlemmer vil melde sig til at foretage tællinger på en/flere øer og kystlokaliteter. Styregruppen kan med stor tilfredshed konstatere at 42 fynske ornitologer har meldt sig til projekter, hvormed der er tilknyttet optællere til samtlige øer og kystlokaliteter. Stor ros til alle, som har vist deres opbakning til projektet ved at tilmelde sig som optæller. 

Støtte til projektet.

Projektet er støttet af midler fra 15. Juni Fonden og fra DOF's Videnskabelige Udvalg (VU).

I øjeblikket arbejder vi med

  • I øjeblikket arbejder vi med at få de sidste optællingsskemaer fra 2022 retur og skrive resultaterne ind i et stort regneark, hvorfra vi kan trække oplysningerne ud til brug i ø-beskrivelserne. Også arbejdet med at udfærdige de 106 ø-beskrivelser er i fuld gang.

Du kan følge de seneste nyheder ved at benytte linket "Nyhedartikler" til højre.

Bemærk: Siden opdateres løbende under hele projektperioden. Seneste ændringer:  7. juni 2023