Fuglelokaliter 

Der findes mange gode fuglelokaliteter i DOF Fyns lokalområde.

Nedenfor findes link til beskrivelser - på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside - af nogle af disse fuglelokaliteter på Fyn.

Andre gode fuglelokaliteter i DOF Fyns lokalområde:

(Under udarbejdelse)

Turforslag

(Under udarbejdelse)