Fuglelokaliter 

Der findes mange gode fuglelokaliteter i DOF Fyns lokalområde.

Nedenfor findes link til beskrivelser - på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside - af nogle af disse fuglelokaliteter på Fyn.

Fuglelokaliteter beskrevet i bogen Fyn blev finere...men ikke fin nok:

Andre fuglelokaliteter