Vær med til at kortlægge den danske ynglebestand af Rødrygget Tornskade.

Af Per Rasmussen Rødrygget Tornskade skulle i følge Atlas III have øget deres udbredelse i Danmark, mens punkttællingerne viser uændret bestand.  På...

Rørsanger fra KNF aflæst i Afrika!

Aflæsninger af dansk ringmærkede rørsangere i Vesteuropa er ret almindelige, men en aflæsninger af en dansk ringmærket Rørsanger i Afrika er ikke hverdagskost!...

God sommer

Af Søren Gjaldbæk Som man måske har bemærket, er dagene blevet kortere, men det er trods alt stadig sommer, og især er det sommerferietid. Det vil vi her på...

2 gamle Landsvaler fra Langeland

Af Peter Teglhøj Meget få Landsvaler bliver ældre end 3-4 år. Men på Langeland syd for Rudkøbing, hvor jeg årligt har mærket voksne svaler siden 2014,...

Nyheder fra Landsvaleprojektet på Sydfyn

Ungespredning og rekruttering af landsvaler i Svendborg – resultater af 8 års ringmærkning og genfangst Af Peter Teglhøj Fra 2012-2019 har jeg ringmærket...

Nyt fra bestyrelsen den 15. juni 2021

Omkring halvdelen af bestyrelsen deltog i første halvårs bestyrelsesmøde den 15. juni i DOF Fyns lokale i Bellinge - det var årets første ikke-virtuelle møde,...

Rågekolonier på Fyn og øer minus Svendborg

Af Søren Gjaldbæk Niels Andersen har siden 2004 særdeles omhyggeligt fulgt Svendborgs Råger - sidste opdatering fra 2021 kan læses her. Nedenstående lille...

Ø-undersøgelsen 2021-22 Næråstranden

Tekst og foto: Søren Gjaldbæk To gange med præcis en måneds mellemrum traskede Lene Parkø, som er suppleant til DOF Fyns bestyrelse, og jeg en tur på 10 km...

Tirsdagsanalysen - uge 24

Dette bliver første halvårs sidste analyse, ferien banker på. Fuglelivet domineres af ynglefuglene, som er travlt optaget af at få næste generation på vingerne....

Svendborgs Råger 2021. Stabile forhold.

Af Niels Andersen. Hele artiklen kan findes som pdf-fil her. Jeg har talt de svendborgensiske Råger op siden 2004. Det første år var der 20 kolonier. I år er...
1 ... 96