Keldsnor Fuglestation åbner efterårssæsonen

Keldsnor Fuglestation er nu klar til at påbegynde ringmærkningsaktiviteterne i sensommeren 2022. Netsted, Keldsnor Fuglestation (Foto: Hans Rytter) Det er...

CES, Svendborg, 8.-10. periode

 Af Michael Bjerregaard, Hans Rytter og Peter Teglhøj 8. 9. og 10. runde CES-mærkning (Standardiseret Ynglefuglemærkning) ved Svendborg blev gennemført...

Årsrapport, 2021

Årsrapporten fra Punkttællingsprogrammet beskriver bestandsudviklingen for de almindelige danske ynglefugle og vinterfugle i form af indeks baseret på punkttællingsdata...

Mursejlerne i Nyborg

  Af Peter Teglhøj og Hans Rytter   Gennem mange år er en del af byens mursejlere blevet ringmærket. Først var det Lars Hansen, nu senere medlemmer...

Berejst Sorthovedet Måge fra Sprogø

Gennem flere år har medlemmer af Fyns Ringmærkergruppe optalt og ringmærket fugle på Sprogø. Primært splitterner og sildemåger, men også sølvmåger, hættemåger,...

God sommer

Af Søren Gjaldbæk Som de fleste nok har bemærket har det været Sankt Hans Aften, dagene bliver kortere, Tourfeltet har forladt Danmark, men det er trods alt...

CES mærkning ved Svendborg (7. periode)

Af Michael Bjerregaard, Hans Rytter og Peter Teglhøj 30. juni 2022 blev 7. CES ringmærkningsrunde gennemført ved Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg. Temperaturen...

CES på Fyn, 1. halvsæson 2022

Indledning.  Af Joakim Dybbroe, Michael Højgaard, Michael Bjerregaard, Peter Teglhøj og Hans Rytter Indledningsvis en kort introduktion til ”Standardiseret...

Turreferat fra Vejlerne 22.-24. april 2022

Turreferat fra turen til Vejlerne 22.-24. april 2022Tekst: Niels Bomholt Udsigt fra Bulbjerg. Foto: Steen Krogh. 12 deltager havde meldt sig til denne tur til...

Fyns første Slangeørn 28. juni 2022

Af Emil Skovgaard Brandtoft Det er blevet sommer i Danmark. For mange fuglekiggere betyder det, at kikkerten har fået en lille pause ovenpå et travlt forår....
1 ... 121