Tirsdagsanalysen - Uge 48

I ugens analyse kan du ikke læse om mink eller Maradona. Vi tilbyder i stedet et frikvarter, hvor du kan læse om Søkonger, Hærfugl, Landsvale og Hvidøjet And. Den...

Tur Langs den vestfynske kyst den 22. november 2020

Ni deltagere mødte kl. 8:30 ved p-plads Føns Vangs Sø.  Under turleder Michael Mosebo Jensens kyndige ledelse blev gruppen ført gennem fem observationspunkter...

Tur til Arreskov Sø, onsdag den 2. december.

 Der er ikke plads til flere deltagere! På onsdag den 2. december er der tur til Arreskov Sø, ledet af Erik Ehmsen. Erik bor tæt ved søen og har fulgt...

De lukkede og slukkede 2020

Som det var tilfældet sidste år, bringer vi her en lille oversigt over, hvornår udvalgte arter sidst blev registreret i 2020. Man skal nok ikke drage for voldsomme...

"Standardiseret ynglefuglemærkning", CES, på Fyn, 2020

CES-sæsonen 2020 er slut. Data er nu ved at blive kvalitetssikret og analyseret. Derefter oversendes det hele til EURING, hvor det indgår i den fælles europæiske...

Tirsdagsanalysen - uge 47

Uge 47 startede meget gråt og trist - akkurat som uge 46 sluttede. Det afspejlede sig i høj grad i observationerne. Senere på ugen blæste det op, og der var...

Fyn blev finere….nu på biblioteket

DOF Fyn har doneret bogen "Fyn blev finere -" til Hovedbiblioteket i Odense. Fyn blev finere ... Fin nok til at komme på biblioteket! Bogen vil fremover være...

Bjergirisk

Bjergirisken er en meget almindelig vintergæst på Fyn, men mange lægger ikke mærke til den. Den er hovedsageligt knyttet til strandenge eller andre kystnære...

Naturpleje på Fiskeholm ved Gl. Avernæs

For få år siden husede øen Fiskeholm i Helnæs Bugt mellem Gl. Avernæs og Brunshuse fine kolonier af ynglende Hættemåger og Splitterner. Den sjældne...

En stedtro Hættemåge

Her i vinterhalvåret er der gode muligheder for at aflæse farveringmærkede måger. For nogle dage siden aflæste jeg en Hættemåge med en hvid ring/sort skrift...
1 ... 80