Fugleglæde

Af Niels Andersen Vi skal huske på vores glæde over fuglene. Her fortælles om 3 oplevelser med Rødhalsen, en af vores almindelige fugle. Det er tit gennem helt...

Hilsen fra Sydafrika

Den 5. december 2021 fangede og aflæste en ringmærker i Sydafrika en af vore ringmærkede splitterner fra Sprogø. Splitterner. Voksen fugl og ungfugl. (Foto:...

To af Fyns dygtigste jægere fundet døde

Af Esben Eriksen   Den 2. januar var Jens Hillerup Jørgensen på tur ved Odense Fjord. I strandkanten ca. 2 kilometer fra lodshavnen nær Midskov opdagede...

Boligbirding efterår 2021 - afrunding

Af Søren Gjaldbæk Der var 19, der påbegyndte efterårets boligbirding - de bidrog med 1315 indberetninger til DOF Basen af i alt 175 arter. En enkelt deltog...

Vintertælling af Røde Glenter på Fyn 2021

Af Per Rasmussen Som de fleste sikkert ved, holdes der fælleseuropæisk glentetælling i starten januar. Formålet er at få et overblik over den europæiske,...

Vinterpunkttælling i 46 år

Af Niels Bomholt Det var sne og frost, så dette års punkttæling var for en gangs skyld vinterlig. Jeg havde i sin tid, i 1976, lagt en rute rundt i Fiskerup...

Ø-UNDERSØGELSEN 2021-2022 i en større sammenhæng

Af Leif Bisschop-Larsen Resultaterne fra det første års feltundersøgelser indgår nu i det store EU-LIFE projekt Better BirdLIFE, som har til formål at forbedre...

Nyt fra bestyrelsen den 15. december 2021

Den 15. december var der et virtuelt bestyrelsesmøde i DOF Fyns bestyrelse.   Havrevimp. Foto: Søren Gjaldbæk. Man diskuterede blandt andet Boligbirding...

De lukkede og slukkede 2021

Af Søren Gjaldbæk De fleste af yngletrækfuglene - hvad enten de yngler hos os eller nordligere - er taget til deres overvintringsområder. Vi har endnu en gang...

Boligbirding - Forår 2022

Af Palle Rosendahl Larsen Boligbirding forår 2022 starter den 1. januar kl 00.01 – er du klar? 4. sæson af DOF lokalafdelingers projekt ”boligbirding”...
1 ... 107