Havrevimpen var DOF Fyns medlemsblad fra 1974 og frem til april 2011, hvor det sidste blad blev udsendt.

I Havrevimpen, april 2011 blev bladets historie kort gennemgået under titlen ”Redaktionens svanesang”. Herfra citeres følgende:

”Bladet udkom første gang i 1974, hvor DOF’s struktur med lokalafdelingerne var startet to år før. I Århus udkom Søravnen, og det mente Niels Andersen og Ole Tønder, der studerede på Skårup Seminarium ikke, at DOF-Fyn skulle stå tilbage for. Egentligt kom bladet som resultat af et ungdomsoprør i DOF-Fyn, idet den daværende formand Lise Hafstrøm ikke mente, at der var grund til at have et lokalblad – hovedforeningens blad ”Feltornitologen” måtte være nok. Niels Andersen havde imidlertid mulighed for at få bladet trykt, så første nummer så dagens lys i april 1974 ”på eget initiativ”. Året gav endnu et nummer, året efter blev det kun til ét og ingen i 1976. I 1977 kom to og bladet fortsatte lidt ustabilt med 0-2 numre frem til 1989, hvor de sidste 3 år kun bød på et nummer, der var en årsrapport, ”Fugle i Fyns Amt” – disse stod Morten Nielsen for."

”Bladets navn stammer fra husmand Erling Nielsen fra Vejstrup.... Erling kaldte – i overensstemmelse med fynsk dialekt - Hvid Vipstjert for ”Havrevimp”, hvilket Ole og Niels fandt var et passende navn for det ny blad.”

"I 1992 besluttede man sig for at genstarte bladet. Der kom et nummer …. en udvidet årsrapport, .... man annoncerede, at bladet ville udkomme fire gange årligt, hvilket det rent faktisk også gjorde frem til 2010. "

"Perioden 1993-1998 var med Niels Larsen som redaktør – det første år bistået af Erik Ehmsen. … I 1999 overtog Søren Gjaldbæk redaktørposten og nåede således – tæl selv efter – at lave 49 numre”

De gamle numre af Havrevimpen er overført til pdf filer efter årgang

Benyt linkene herunder til at finde de ønskede numre af Havrevimpen:

Havrevimpen 2006 - 2011

Havrevimpen 1996 - 2005

Havrevimpen 1986 - 1995

Havrevimpen 1974 - 1985