Næste ordinære generalforsamling skal finde sted inden udgangen af februar. Indvarsling til generalforsamlingen sker mindst 4 uger forinden i landsforeningens og lokalafdelingens medier.

Generalforsamlingen gennemføres efter reglerne i §4 i DOF Fyns vedtægter.

Forslag skal fremsættes skriftligt og begrundet over for bestyrelsen senest tre uger før mødets afholdelse.

Den samlede dagsorden med indkomne forslag offentliggøres i et af lokalafdelingens medier senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.