Der bliver løbende her på hjemmesiden skrevet nyheder i form af artikler, rapporter, e-bøger m.m.  om fuglene på Fyn.

Disse nyheder er grupperet og kan ses via linkene nedenfor.

  • Rapporter omfatter blandt andet afrapporteringer af undersøgelser og bøger om fynske fugle eller fynske fuglelokaliteter.
  • Artikler omfatter blandt andet beskrivelser af enkelte fuglearter, grupper af fugle eller omtale fuglene på fynske lokaliteter.
  • Notater omfatter kortfattede beskrivelser af forsellige emner om fynske fugle.
  • Den gamle Fynweb - her kan manse alle de data, der var indtastet i den gamle fynweb. Der er tale om de daglige indtastninger fra 2001 til 2013 plus udvalgte ældre observationer. Vær opmærksom på, at det kun er menupunktet "observationer" plus søgefunktionen, der er aktive.
  • Nyt fra felten er hovedsagelig korte omtaler af aktuelle iagttagelser om fugle i det fynske område.
  • Liste over fugle set i DOF Fyns område.

Desuden kan du her læse alle DOF Fyns gamle udgaver af HAVREVIMPEN, som var lokalforeningens blad fra 1974 til 2011.

Endelig kan du følge DOF Fyns projekt Ø-undersøgelse 2021-2022, som har til formål at optælle bestandene af ynglende kystfugle på ikke-brofaste fynske øer.