Aftenfugletur i Lundager og det nordlige Assens.

Vi startede med en gåtur mod Brahesborg Gods. Målet var at se, om den Lille Præstekrave var kommet tilbage, efter at det første kuld unger havde forladt den brostenbelagte gamle møddingsplads. 

Den var tilbage!  Den lå, som om den rugede, men flyttede sig et par meter, da den opdagede os. Fotoet viser, hvor godt den er camoufleret. Der er en hundegård 10 meter fra, hvor præstekraven ruger.

Lille Præstekrave. På fotoet til højre kan man fornemme, hvor godt camoufleret den er på gårdspladsen. Foto: Poul Pedersen.

I skoven har havørneungerne forladt reden. Der var høj kalden, da en gammel fugl kom tilbage med føde. Ungerne er fotograferet i en lysning i skoven.

Grønspætten, som yngler i skoven for 3.år, hørte vi ikke.

Ung havørn. Foto: Poul Pedersen.

På vejen tilbage var Rågerne ved at samles på elledningerne, inden de i samlet trop flyver til en natrasteplads.

Råger, som samles, før de flyver til fælles overnatning. Foto: Poul Pedersen.

Vi fortsatte mod det store græsområde i Lundager /Assens, hvor der er en lille privat lund med gamle fyrre- og løvtræer.

Der har et par Skovhornugler fået 2 unger, som uafbrudt kalder på mad fra solnedgangstid.

Skovhornugleunger, der venter på mad. Foto: Poul Pedersen.

På marken tæt ved kan Engsnarren høres fra et smalt græsbælte ved en kornmark. 

På turen rundt høres yderligere to Engsnarrer i den store græsmark - én ved Skjoldvænget og én tæt på Sprogøvænget.

Skovhornugle med mad - vi har ikke mod på at artsbestemme dyret! Foto: Poul Pedersen.

Alt i alt en ganske fin lille aftentur!

Tekst: Kirsten Pedersen.