Blæst over Fynshoved

Nordvestvind med tolv til fjorten sekundmeter og sol, så skal man prøve lidt havobs ved en nordfynsk kyst, selvom der på denne årstid er langt mellem havfuglene. Det plejer at ende med lommer og alkefugle, sådan gik det også mandag den 10. december, hvor jeg forsøgte Fynshoved. Vandet stod faretruende højt, da jeg kørte over tangen ud til parkeringspladsen - jeg tjekkede DMI’s vandstandsprognose for ikke at komme i klub med en bekendt, der for et par år siden måtte tilbringe ti timer på ”hovedet”, da tangen var blevet helt gemt af vand, mens han intetanende birdede i sikker højde. Stien ud til hovedet var oversvømmet, det første stykke vej måtte jeg tilbagelægge over bakken ned til p-pladsen.

Udsigt fra obsposten mod Samsø.

Det ruskede godt, mens jeg fik indrettet mig i ly af ”min busk” på østsiden næsten helt ude ved spidsen. Her har man sidde i læ, højt over havet med frit udsyn over havet mod Samsø og Sjælland. Den er dog ikke stor nok til at huse en DOF-Fyn-tur, men et par stykker kan godt gå. Fuglene kommer i fint lys, desværre for langt ude til at få nærbilleder.

Sortand, hanner og en enkelt hun.

Sortand, flere hunner.

Der var godt gang i Sortænderne - deres svingfjer og hunnernes kind lyste flot op i sollyset, når de kom trækkende nordvest forbi obsposten. Når der er mange Sortænder, kommer der som regel også Fløjlsænder - denne dag blev det til 74. Selv på lang afstand kunne man se deres røde ben.

Fløjlsand.

Der kom også pænt med Alke og en del ubestemte, Alk eller Lomvie - jeg så ingen Lomvier - dem er der åbenbart ikke så mange af i fynsk farvand, med mindre man vil ud i en teori om, at de altid trækker så langt fra land, at de ikke kan bestemmes med sikkerhed. Tejster var der også en del af, det blev til 34, et noget større antal end i tidligere år. I 2018 ynglede der 149 par på Sprogø ifølge Peter Pelles rapport om ynglefuglene der, mon ikke det er nogle af disse, der kommet forbi her sammen med fuglene fra Mejlø og Romsø.

Alk, som man ser dem på træk - langt ude - og somme tider længere ude!

Blandt de mange Toppede Skalleslugere kom der en enkelt Stor. Ellers var det Ederfugle, nogle få Rødstrubede Lommer og Gråstrubede Lappedykkere der kom i bogen.

Stor Skallesluger.

Efter et par timer drog jeg hjemad og kunne med stor tilfredshed konstatere, at DMI’s vandstandsprognose holdt stik - jeg kom tørskoet og ”tørdækket” tilbage til Korshavn.

Udvalgte arter 10. december, 2018.

Tekst og foto: Søren Gjaldbæk.