Det gamle færgeleje

Knudshoved er, som det vil være kendt af mange, et glimrende sted at se på træk - især i vestlige vinde - og Østerøsø er fint til rastende ande- og vadefugle. Her kan der i sæsonen også være et udmærket småfugletræk langs stranden.

Rødstjert.

Den kommende tid er også god til kratlusk, hvor man leder efter rastende småfugle, som færdes mere eller mindre skjult i krattene. Falder man over noget sjældent, gør det ikke noget - Hvidbrynet Løvsanger og Fuglekongesanger er nogle af de mest eftertragtede - de såkaldte ”vingebånd”. Mindre kan også gøre det. Et godt sted at luske er det gamle færgeleje ved Knudshoved, som jeg uden de store forventninger besøgte i dag, onsdag den 11, september.

Landsvale - klar til et insekt eller to.

Der var en kraftig sydvestenvind, som gjorde det direkte ubehageligt at stå ved søen. I færgelejet var der fint læ, og det benyttede småfuglene sig af. Jeg stillede mig ved et buskads og afventede. Solen fik gang i insekterne. I første omgang tiltrak det svaler, som holdt en lille pause i trækket for at tanke op - der var langt flest Landsvaler men også Bysvaler og et par Digesvaler.

Digesvale.

Den time, jeg stod der, trak vel nogle hundrede svaler forbi. Efterhånden kom småfuglene også frem i solen - Havesanger, Munk og Gærdesanger. Fra alle buske og krat kunne man høre Gransangere kalde, nogle af dem sang.

Gærdesanger.

Et par Rødstjerte fouragerede tæt på mig og også en Grå Fluesnapper. Der var - på nær en flot Rød Glente, som kom lige hen over hovedet på mig - intet rovfugletræk, og småfugletrækket indskrænkede sig til en enkelt Bjergvipstjert og et par hvide.

Grå Fluesnapper.

Fem Splitterner trak sydpå, dem er der ikke mange tilbage af - lokale Peter Pelle Clausen, som gjorde mig selskab noget af tiden, beordrede mig til at se om, de havde ring på og i givet fald aflæse dem - Peter har været med til at ringmærke Splitterner. Det oversteg desværre mine evner.

Rødstjert.

Færgelejet kan være fugletomt, men mange gange kan man være heldig at ramme en dag med stort fald, hvor krattene myldrer med fugle - de næste fem seks uger er prime time. Mange gange er der også et stort småfugletræk over lejet og i oktober er det et rigtig fint sted at stå, når Musvågerne for alvor begynder at trække. Hvor man præcist skal placere sig for at se træk ved Knudshoved, afhænger af vinden, men fra færgelejet kan man altid se, hvor fuglene kommer.

For historisk interesserede kan det oplyses, at der er set Rødtoppet Fuglekonge (mange gange), Hvidbrynet Løvsanger og Schwarz Løvsanger - sidstnævnte den 1. oktober 2004, fundet af Tim hesselballe Hansen - på lokaliteten.

Tekst og foto: Søren Gjaldbæk.