DOF Fyns generalforsamling 2020 nu med regnskab

DOF Fyn afholder generalforsamling torsdag den 5. marts 2020 kl. 19.00 i vores lokale på Brændekildevej 40, Bellinge, 5250 Odense SV.

Havrevimp. Foto: Søren Gjaldbæk.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab - regnskabet kan ses her
  4. Budget for 2020
  5. Valg til bestyrelsen. På valg til bestyrelsen er Kell Grønborg, Steen Lauritsen og Esben Eriksen. Ingen af dem modtager ikke genvalg. Bestyrelsens kandidater er Henrik Kingo Andersen, Jette Gandrup og Palle Rosendahl. Som suppleanter opstiller Michael Bjerregård og Lene Parkø.
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant. Følgende er på valg: Aage Wichmann (revisor) og Kurt Due Johansen (revisorsuppleant). Begge modtager genvalg.
  7. Forslag fra medlemmerne.
  8. Eventuelt

Forslag fra medlemmer skal for at kunne gøres til genstand for en generalforsamlingsbeslutning være formanden Henrik Kalckar Hansen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Bogen "Fyn blev finere... men ikke fin nok" bliver præsenteret og udleveret til alle fremmødte. Bogen er skrevet af vores kommunekontaktpersoner og redigeret og opsat af Niels Andersen og Steen Lauritsen.

Efter generalforsamlingen vil Allis Højgård Nielsen og Michael Mosebo Jensen vise højdepunkter fra en tur til New Zealand i januar i år - man kan se et par smagsprøver nedenfor og til højre på siden.

Vandrealbatros - Nytårsmorgen indtog vi morgenmad sammen med denne kæmpe - dog ikke samme menu. Foto: Michael Mosebo Jensen.

 

Mørk hvidskæving. Verdens angiveligt mest livlige delfinart skuffede ikke i sine akrobatiske udfoldelser ved Kaikoura. Foto: Michael Mosebo Jensen.