Efterlysning: Rød glente

Så skal vi til det igen; årets eftersøgning efter de smukke, men flygtige glenter. Med flygtige menes at man ofte ser dem fouragere over landskabet, men når det kommer til at finde reden er det straks vanskeligere. I DOF vil vi gerne kunne følge udviklingen af bestanden og kunne sikre arten mod trusler, og det kræver at vi kender redernes placering. Her på Fyn har vi en lille gruppe der har fulgt glenterne de seneste år, men vi kan godt bruge al den hjælp vi kan få.

20190406 rod glente1 leif sorensenFoto: Leif Sørensen

Kerneområdet er Midfyn i området mellem Ringe, Allested/Vejle og Krarup. Vi vurdere at der er 20-25 par, men kan desværre kun finde 15 reder.

Eftersøgningen efter glenterne er faktisk allerede begyndt, og det er kun fordi jeg er lidt sent ude at denne efterlysning først kommer nu. Allerede i slutningen af marts begynder glenterne at hævde territorium og bygge på rederne. Glenterne ses i parringsflugt over redeskoven, og flyve parvis rundt i deres territorie. Man skal være opmærksom på at de kan være ganske langt fra reden, op til 5-10 km. Men hvis man ofte ser dem samme sted er det sandsynligvis ret tæt på reden. Hvis man har lokaliseret et muligt par kan man med fordel placere sig højt i landskabet og se om man kan se glenterne kredse over en bestemt skov, som så sandsynligvis er redeskoven. En anden metode jeg selv har brugt til at finde en del par, er at følge efter en glente man møder i landskabet. Det kræver en del tålmodighed, men man kan være heldig at glenten er på vej hjem til reden. 

Rød glentes rede er ofte forbavsende lille og rodet, og indeholder menneskeskabte ting som feks reb, tøj og plastic. De benytter også gerne andre rovfugles reder, så alle store reder bør tjekkes når man mener at have fundet redeskoven.

Læs DOF's glimrende vejledning til at finde og indrapportere rød glente

Vi ser gerne at alle fund indtastes i Dofbasen, men man må også gerne sende oplysningerne til mig. Hvis man ønsker at redefund skal hemmeligholdes er det helt i orden.

I 2017, som var sidste år i Atlas III, fik vi rigtig mange oplysninger ind fra hele landet og det gjorde at vi, med en vis sikkerhed kunne estimere landsbestanden til 200 par. Sidste år stod det mere skraldt til med folks indberetninger, og hvis vi ikke får så mange oplysninger ind som muligt er det vanskeligt at estimrere bestanden. Rød glente har nu nået en bestandstørrelse hvor det er urealistisk at vi kan finde alle par, men vi skulle gerne fortsat have et klart overblik over udviklingen. 

20190406 rod glente Leif SorensenFoto: Leif Sørensen

Så opfordringen herfra er at komme ud i naturen og lede efter verdens smukkeste rovfugl!

Per Rasmussen
Artskoordinator for Rød Glente
vandmoellen@gmail.com
Tlf: 27113713