Elmelund

Danmarks største nye skov i 100 år er altid et godt valg til en travetur med kikkert. De 600.000 træer blev plantet i 2014 for at beskytte drikkevandsreserverne i undergrunden. Overvejende løvtræer, men med et rigt træartudvalg. Der er ca. 30 forskellige træarter, permanente og temporære vandhuller, gammel skov og overdrev. Og mellem dem bugter sig 15 km stier, så jeg når ikke hele turen rundt samme dag, men har inddelt den i 5 felter, som så kan tages efter lyst og fuglenes aktivitet. Områdets placering ses til højre.

Havørn over Elmelund. Foto: Ella Mikkelsen.

Den 360 hektar store skov er nem at komme til, da der findes gode P-pladser 3 forskellige steder, og Fynbus rute 31-32 mod Bolbro kører tæt på. 

Fra flere højdedrag i området har jeg en flot udsigt og har adskillige gange set overflyvende Havørn, Rød Glente, Traner og adskillige tusind ringduer gå ned til overnatning. En god travetur i skovområdet med mange stop og ved engene kan være en dejlig og overraskende oplevelse i øjeblikket.

Tårnfalk, en af områdets rovfugle. Foto: Tina Kierkegaard Hansen.

Denne dag valgte jeg mellemstykket. Skrigende Musvåger og Tårnfalke er meget aktive lige nu, og når så en AD Havørn blander sig, får den en gang mobning af div. Gråkrager. Fiskehejren havde set ørnen før mig og fløj væk med høje hæse skrig. Herligt.

Mens jeg gik videre og glædede mig over oplevelsen, blev stilheden afbrudt af en Grønspættes kraftige kalden - første gang i år, jeg hører den her. Spejdede efter den, men så den dog ikke. Stor Flagspætte hørtes naturligvis også.

Silkehaler, Elmelund. Foto: Ella Mikkelsen.

Derimod kom en flok Silkehaler strejfende forbi - 17 i alt. De har der dog været i området et stykke tid, en større flok i området en 50 - 60 stk. med en dejlig velklingende lyd, fouragerende på de røde bær. Skræppende Skovskade blander sig med Husskaden, som der er en del af.

Den altid flittige og kvidrende Musvit viste sig naturligvis også sammen med Halemejser. Jo, her er både de store og små fugle. 

Musvit, Elmelund. Foto: Ella Mikkelsen.

Var en tur omkring den lille sø ved knallertbanen for at kigge efter Isfuglen, men desværre uden held i dag. Sjaggerne er her stadig, selv om antallet er for nedadgående, og området ved golfbanen blev eftersøgt, og der var ca. 20 hvilende i de store træer, med Spætmejsernes hyggelige kalden i baggrunden.

En dejlig travetur var slut, og næste gang vil jeg forsøge at få styr på Musvågerne, for der må være 4-5 par i området.

Rødhovedet Tornskade, 1k, den absolut sjældneste af de i alt 109 arter, der er registreret i Elmelund. Foto: Aage Wichmann.

Det skal lige nævnes, at den 15. november 2017 fik Aage Wichmann en Rødhovedet Tornskade på foto, så alt kan ske i området både sommer og vinter, hvis man giver sig god tid.

Tekst: Ella Mikkelsen.