En skjult perle

På hjemvejen, fra en tur ved Gulstav på Sydlangeland for en uges tid siden, slog vi et smut ud mod Klæsøgårde, for at nyde udsigten ud over Lindelse Nor. Stort set lige mellem Lindelse og Rudkøbing, kører man ud mod Øhavet, og det er der ud af, de fleste kender kigget ud over Snaremosen, som i de senere år er blevet kendt som et godt område for vandfugle.                     

Helt ude ved kysten ved Lindelse Nor bliver vi opmærksomme på et skilt, som fortæller om, at her er anlagt en natursti ind i området. Klæsø natursti, som den hedder, er for os noget nyt, og i dag besluttede vi at gå turen. Man kan vælge at starte ruten her ved Lindelse Nor – men man kan også starte ved Vesterby mark et stykke længere mod nord ad landevejen. Her er anlagt en P-plads med tilhørende skiltning om ruten og oplysninger om, hvad der kan ses.

Allerede efter godt hundrede meter løber vi på en lille – tjah, eller rettere meget stor sensation. En kæmpe sten, en ledeblok fra istiden, som vi aldrig har hørt om. ”SøStenen” som den bliver kaldt – fordi den før man drænede området lå midt i en sø - er kolossal og for mig kun overgået af HesselagerStenen. Et stykke højere end jeg selv, og som beskrevet 35 kubikmeter over jorden. Ja, og hvad gemmer sig der så under jorden.

SøStenen ved Snaremosen.

Vejen forsætter på nordsiden af Snaremosen – men var det ikke pga. den megen vand efter en våd vinter, ser det ud som om, man kan gå ind over området. Inde på selve Snaremosen raster næsten 2000 Bramgæs og godt 120 Blisgæs lander samme sted, mens vi går forbi.

Omkring 2000 Bramgæsrater i mosen.

Klæsø Natursti er tilsyneladende helt nyetableret, for der er flere ganske nye broer, der bringer de besøgende rimelig tørskoede igennem området, men der mangler stadig lidt skiltning, så man skal forsøge sig for at finde den rette rute.

Nyetablerede broer bringer os sikkert gennem ruten.

Når man kommer forbi selve Snaremosen og har passeret en stråtækt ejendom, bevæger landskabet sig opad, og på den første top med udsigt over både Snaremosen og Henninge Nor er placeret et ”bord-bænksæt”, og bedre sted kan man vel ikke nyde kaffen. Blisgæs flyver lavt ind over os i alle retninger, og en ung Havørn kommer tæt ind over os – måske vores gravhund ”Ragout” kunne være det næste måltid.

Blisgæs over kaffebordet.

Ung Havørn.

Turen forsætter i første omgang til kanten af Henninge Nor, men da resten af ruten endnu er ukendt, og målet er Klæsø ved Lindelse Nor, går vi videre den vej. En erindring om et nu meget savnet toilet samme sted motiverer i høj grad til den beslutning.

Lidt lettere i maven går vi derfra og vender snuden hjemad, dog med det i tankerne, at vi skal have et kig ind over Henninge Nor. Under vejs får man mulighed for at følge kysten et stykke, i høj grad fordi nogle velplacerede broer gør det muligt at forcere nogle meget våde områder. Her er en lille vig ind i kystlinien og der ligger godt 300 Pibeænder og lidt Knarænder her. Et par Dobbeltbekkasiner får vi også lettet.

Endnu et velplaceret ”bord-bænksæt” højt placeret på kanten af Henninge Nor bliver målet for en sandwich og lidt at drikke. Godt 5000 Bramgæs står langt inde på engene, og efter kort tid lander 368 Blisgæs forholdsvis tæt på os. Endnu en ung Havørn, helt forskellig i tegningerne fra den første, får Bramgæssene på vingerne langt inde – mens Blisgæssene tættere på er upåvirkede. Her i læ for vinden er det helt forårsagtigt, og fire Sanglærker forstærker kun den fornemmelse.

368 Blisgæs – tæl selv efter.

Otte Fiskehejrer letter inde fra Noret og flyver tæt over os, mens fire Rådyr spankulerer roligt rundt derude.

Rådyr i Henninge Nor.

Her fra hvor vi sidder, virker det som om vi kan forsætte ad en trampesti ud langs diget, der adskiller Henninge Nor fra havet. Og det holder. Oppe på det 4-5 meter høje dige er der den flotteste udsigt over Noret og de tilstødende enge – og ovre på den anden side støder vi på Øhavsstien, som vist forsætter mod Rudkøbing. Men det må være til gode til en anden tur.

Dette bare en anbefaling, hvis man ikke i forvejen kender til Klæsø Natursti - og samtidig en ros til Langeland kommune, som vist har været hovedansvarlig på planlægningen.

Tekst og foto: Poul V. Rasmussen.

Blisgæs, Henninge Nor.