En sulten lappedykker

Den Gråstrubede Lappedykker er en almindelig ynglefugl indenfor DOF Fyns område, hvor den kan ses i mange af vores søer eller større vandhuller. Uden for yngletiden opholder den sig til på havet. På Fyn ses den om vinteren mest langs de nordfynske kyster - ved Horseklint kan man efter perioder med nordvestenvind se op til hundrede fugle, der er blevet presset ned i Storebælt og søger tilbage til Kattegat.

Føden er mindre fisk, større vandinsekter, padder og snegle. Som vi skal se nedenfor kan begrebet mindre fisk bøjes.

Gråstrubet Lappedykker, Fynshoved - den gør sig lækker overfor magen. Foto: Søren Gjaldbæk.

Når yngletiden nærmer sig indtages ynglepladserne, man kan se udviklingen af kortene til højre, hvor man ser antal lokaliteter med indtastning i DOFbasen af Gråstrubet Lappedykker i en femårsperiode i ugerne 3, 7 og 11.

Det sker, at antallet af fugle ikke passer, så alle kan få en mage. I den lille sø på Fynshoved er der tre fugle, den ene er tydeligvis tilovers, men forsøger af og til at fedte sig ind hos parret, tilsyneladende uden succes. Den må vente på en partner eller søge andre græsgange.

En enlig Gråstrubet Lappedykker ligger i skrivende stund - den 18. marts - i voldgraven ved Broholm og venter på en makker. Poul Brugs Rasmussen har fotograferet den, og han skriver:

Appetitten fejler ikke noget

Gråstrubet Lappedykker, Broholm. Foto: Poul Brugs Rasmussen.

 Først kommer Lappedykkeren op, efter et dyk, med en efter fuglens størrelse, ret så stor Gedde i næbbet, som den hurtigt får vendt med hovedet ind mod gabet, og så er den væk.

Gråstrubet Lappedykker, Broholm. Foto: Poul Brugs Rasmussen.

 Kort tid efter dykker fuglen igen, og atter er der fangst, denne gang får den en Aborre i næbbet, som også hurtigt bliver slugt. At fuglen kan have to fisk i kroen (maven) på en gang, er da imponerende, men det gik fint. Jeg holder lidt øje med den enlige Gråstrubede lappedykker oppe i voldgraven, magen lader vente på sig.”

En i sandhed rigtig sulten lappedykker.

Tekst: Søren Gjaldbæk og Poul Brugs Rasmussen.