Enebærodde i november.

Hvad gør en fuglekigger på en diset, våd og regnfuld dag med dårlig sigt?

Snører støvlerne, varmt tøj på, kikkert om halsen og så en vandretur ud ad stien på Enebærodde til fyret længst ude. Vandretur på ca. 8 km.

Jeg passerer bommen, og ser lys forude. Mens jeg går derudaf passerer en 6 til 8 biler forbi, de har måske været på jagt eller fisketur eller blot hyggetur. Hvem ved?

Almindelig Ryle, Enebærodde. Foto: Søren Gjaldbæk.

I roligt tempo gik det derudaf, Der skulle være tid til at se og lytte ind i Egensedybet, hvor der var et utal af Almindelig Ryle, Strandhjejle, Gravand, Storspove, Lille Kobbersneppe, Knopsvane og Sangsvane.

Sangsvane, Enebærodde, november 2019. Foto: Ella Mikkelsen.

Den dejlige fløjtende lyd fra Storspove hørtes hele vejen. Den blev krydret med

Sangsvanernes trompeteren, der kom fra Egensedybet. (desværre diset). En flok Bjergirisk ca. 150 fouragerede ivrigt i på engene sammen med en Tårnfalk, den kunne få gang i flokken.

Storspove. Foto: Søren Gjaldbæk.

Udsigten ind over Egensedybet og mod Firtalsstrand/Ølundgård Inddæmning langt borte afslørede store flokke af gæs (nok omkring 4000), men arten forblev ubestemt.

Den hæse Ravn lod sig også både se og høre, mens den fløj over stien. Bogfinke og Gulspurv yderst på Odden i nærheden af et lille område med majs ivrigt fouragerende var også et herligt syn.

Tårnfalk. Foto: Søren Gjaldbæk.

Kvæget gik græssende i området omkring fyret stille og roligt. Hyggeligt. Klokken var nu omkring 13.00, så det var tid at vende tilbage til udgangspunktet - parkeringspladsen. Adskillige Skarver fra Egensedybet tog turen over stien mod havet for at fouragere, for derefter at vende tilbage til gruppen på ca. 50 rastende Skarver.

Lille Kobbersneppe og et par Rødben. Foto: Søren Gjaldbæk.

Tilbageturen til parkeringspladsen bød ikke på nye arter bortset fra en flok mejser, der drog gennem hybenbuskene ivrigt kaldende.

Det fine smukke Krognæb, som havde lokket mig på tur, lod sig hverken se eller høre. Måske kommer det slet ikke til Fyn?

Bjergirisk., Enebærodde, nbovember 2019. Foto: Ella Mikkelsen.

Det lune toilet ved parkeringspladsen er en god opfindelse. Børnehavens børn var aktive på legeområdet ved stranden og langs diget. Børnene får naturen ind i en tidlig alder. Måske bliver de til fuglekiggeri senere i livet.

Dejligt tur trods vejret.

Tekst: Ella Mikkelsen.