Engsøen på Gyldensteen er god for vadefugle lige nu

Den sydlige del af den vestlige Engsø på Gyldensteen. Foto: Kurt Due Johansen.

Den 144 hektar store Engsø på Gyldensteen er god for rastende og fouragerende vadefugle lige nu. Det skyldes en kombination af, at vi er lige i højsæsonen for trækkende vadefugle og at vandstanden er perfekt lav. Den varme sommer sidste år i kombination med et tørt forår og sommer i år, betyder at der er store slamflader i Engsøen lige nu. Det er en kombination der tiltrækker mange vadefugle.

Lige nu topper Stor Præstekrave

Lige nu topper stor præstekrave

I dag, mandag den 12. august, rastede der 276 store præstekraver i Engsøen. Det er pænt mange, og tallet kan godt matche de bedste vadefuglerastepladser uden for Vadehavet. Præstekraverne nyder godt af de store tørre og halvtørre slamflader ved Engsøen, hvor de kan fange insekter.

Stor præstekrave. Foto: Keld Skytte Petersen. 

Også mange andre vadefugle

Det er ikke kun præstekraver du kan se af vadefugle ved Engsøen. I dag rastede der 19 forskellige vadefuglearter ved Gyldensteen, heraf de 16 arter ved Engsøen, de øvrige sås ved Kystlagunen og Reservatet.

De talrigeste arter lige nu er Hjejle, Vibe, Brushane, Almindelig Ryle, Dobbeltbekkasin, Hvidklire og Tinksmed.

Dobbeltbekkasiner, to ud af en flok på fireogtyve, Engsøen ved Gyldensteen. Foto: Søren Gjaldbæk.

Antallet og udbuddet af vadefuglearter skifter hele tiden, i takt med højvande og vind og vejr. Mange af vadefuglene skifter mellem at fouragere uden for digerne, på vaderne ved Mågeøerne og syd for Æbelø ved lavvande og trækker så ind til Engsøen, når det bliver højvandet.

Også andre spændende fugle end vadefugle

Lige nu er antallet af svømmeænder så småt ved at bygge op. I dag fouragerede mere end 500 Krikænder og der var godt 600 Gråænder. Når vi kommer ind i næste måned begynder der at indfinde sig mange Skeænder, Knarænder og Pibeænder.

Udover svømmeænder og vadefugle er området næsten altid godt for en Havørn eller to og de udfløjne rørhøgeunger fra de lokale ynglepar ses ofte.

Ung Rørhøg, Engsøen ved Gyldensteen. Foto: Søren Gjaldbæk.

Hvor er det bedste at se vadefuglene?

Der er mange steder at se vadefuglene fra. Dels kan du se mange vadefugle fra vejen mellem fastlandet og Langø (Langø er dér hvor du parkerer på Gyldensteen ved Naturrummet). Desuden er der to steder du kan gå ned til Engsøen i den nordlige ende af søen og endelig er der Egensehytten ved Egense Plantage. Det lønner sig at tage et telescop med, da afstandene er temmelig store.

Fugletårnet i Egense Plantage og gode observationspunkter for observation af vadefugle ved Engsøen på Gyldensteen.

Tekst: Kurt Due Johansen.