Et godt år for Rødtoppet Fuglekonge

Af Per Rasmussen

2021 05 17 rodtoppet fuglekongeRødtoppet Fuglekonge Foto: Leif Sørensen

Rødtoppet fuglekonge er en art der har været i fremgang de seneste år, som følge af klimaændringerne. 

Tidligere lå artens nordgrænse omkring den danske/tyske grænse, men den er nu flyttet mod nord og Rødtoppet Fuglekonge yngler nu flere steder i Danmark og i Skåne. Fyn ser faktisk ud til, sammen med Nordsjælland og Bornholm, at være kerneområderne lige pt.
Resultatet af Atlasundersøgelsen kan læses her. Læs også hvad vi tidligere har skrevet om Rødtoppet Fuglekonge i Fynske ynglefugle her

Antallet af fugle svinger en del fra år til år, men 2021 ser ud til at blive et rigtig godt år for arten. Så hvis man gerne vil ud og se denne lille skønhed er det nu man skal tage en tur i skoven. 

Hvordan finder man lettest Rødtoppet Fuglekonge?

Fuglen er lige som sin fætter, den almindelig Fuglekonge, ret diskret og findes nemmest på stemmen. Og lige nu kan man være heldig at høre hannerne synge. Sangen minder en del om Fuglekongens, men mangler dens afsluttende rullen. Stemmerne kan høres her ( Fuglekonge ) og her ( Rødtoppet Fuglekonge )

Rødtoppet Fuglekonge findes især i ældre nåleskove, gerne med et indslag af løvtræer. De kan være enten i mørke og tætte nålebeplantninger, hvor man også finder Fuglekonge, eller i mere åbne ældre nåleskove. Enkeltstående store gamle nåletræer i løvskov kan de også bruge.

De steder jeg især har set Rødtoppet Fuglekonge, er i større herregårdsskove, hvor der er pæne indslag af ældre nålebeplantninger. Og her kan man være heldig at finde Rødtoppet Fuglekonge mange steder, i hvert fald i år. Feks har jeg i år hørt 8 syngende hanner i Gudbjerg skov og 12 i Slæbæk/Ravnebjerg skov nord for Svendborg! 

I år er arten noteret fra 24 lokaliteter i følge Dofbasen, men der er ingen tvivl om at den kan findes mange flere steder hvis man tager ud og leder.

Så jeg kan kun opfordre alle til at lytte efter den rødtoppede fuglekonge hvis man alligevel går en tur i skoven. Og husk at indtast resultatet i Dofbasen, så vi kan se hvordan bestanden udvikler sig.

2021 05 17 rodtoppet fuglekonge2Rødtoppet Fuglekonge Foto: Leif Sørensen