Find Ringdrosler i Påsken

Vindretningen lyder på østenvind, så langt øjet rækker, og de næste 2-3 uger trækker Ringdroslerne igennem landet mod nord. Det betyder, at det er lige nu, man kan finde sin egen Ringdrossel. Man har en særlig fordel, hvis man færdes på kystnære lokaliteter. Men Ringdrosler kan dukke op alle vegne. Her følger et par tips.

RingdrosselJane

Ringdrossel hun. Klassisk skællet hun. Bemærk lyst brystbånd og det det lyse panel i vingen. Ringdroslen minder i dragten mest om Solsort, men fuglen minder egentlig mere om sjagger i statur. En kraftig drossel - med rank holdning. Foto: Jane Ditzel

Allerførst skal man finde kikkerten frem. Dernæst skal man beslutte, at hver gang man ser en drosselstor fugl på jorden eller i i toppen af en busk eller træ på et egnet sted, så tjekker man fuglen med kikkert . Køber man ind på den taktik, så må man indstille sig på, at skulle se flere Solsorte end man gør til daglig. For der nu en gang flere Solsorte end Ringdrosler.

DSC 0502

Et eksempel på et sted, hvor man vil kunne finde en Ringdrossel.

Hver gang man finder en biotop, der rummer kort græs med tilstødende levende hegn eller spredte buske, så skal man også tjekke. Løft kikkerten. Kig langs markhegn nær enlige buske og i toppen af buske. Ringdrosler er ofte sky og lader sig sjældent se på nært hold. Ringdroslerne sidder altid tæt på et hegn eller en busk, hvori de kan søge tilflugt. Om foråret hører man ofte Rindroslens anvende sit sjaggeragtige kald. Kaldet kommer altid fra en fugl der flyver eller sidder højt tilværs i en top.

20190415ring3sg

Ringdrossel han højt til vejrs. Det oplever man aldrig om efteråret, hvor arten skjuler sig inde i træt krat og aldrig ses i det åbne, som om foråret. Foto: Søren Gjaldbæk

Ringdroslerne trækker om natten. Sidder man ude om aftenen, efter det er blevet helt mørkt, så kan man være heldig at høre et sjaggeragtigt kald i mørket. Er man tidligt oppe og på morgenobs på Hou Nordtrand, Flyvesandet, Enebær Odde eller Horseklint, så har man også chancen for at se en Ringdrossel på træk eller trækforsøg. Det er min oplevelse, at Ringdroslerne kun er med i drosselflokkene i de første timer. Derefter går de formentlig til rast.

Det er også ofte lettere at finde Ringdrosler rastende først på dagen. Når de har ædt sig mætte sætter de sig formentlig ind i et tæt krat og hviler.

ringdrossel

Et klassisk møde med Ringdrosler om foråret. Flygtigt siddende i et markhegn, eller rastende i kort græs. Bemærk, at halsringen ikke er afgørende for bestemmelsen. En lang vinge med lyst panel er et godt kendetegn. Ristinge, april, 2017. Foto: Esben Eriksen

Anvender man ovenstående taktik, de næste par uger på fx Langeland eller Hindsholm, så vil jeg næsten garanterer, at man finder en Ringdrossel.