Frank Jensen Hammer Årets DOF fynbo

DOF Fyns formands tale til Frank Jensen Hammer på årets generalforsamling

Kære Frank Jensen Hammer
I DOF Fyns bestyrelse har vi en tradition for at hædre en ornitolog fra vores lokalafdeling til årets generalforsamling. Du kommer i rækken af navnkundige folk som Kurt Due Johansen, Niels Andersen og Leif bisschop-Larsen.
Vi har valgt dig Frank! Vi kender ikke hinanden direkte, men jeg har jo læst dine beretninger fra fugletrækket på Sydlangeland, og så har jeg desuden gode kilder i miljøet.
Derfor ved jeg at du er en dedikeret ornitolog, der nærer en meget stor passion for trækfugle. Du kommer fra Amager og i 2010 købte i sommerhus på Sydlangeland. Du er så dedikeret at i 2020 flyttede i permanent ned i jeres sommerhus på Gulstavvej, da dit civile arbejdsliv sluttede. Dermed blev du for alvor en del af det eksklusive selskab på Sydlangeland.
Går man i træktiden en tur på sydspidsen af Langeland, ser man ofte en mand som står meget koncentreret med sin kikkert og sit teleskop. Det er jo ikke i sig selv ikke så usædvanligt i betragtning af stedet og tiden. Men denne mand står med et bræt - med hvad der for det utrænede øje kunne ligne adskillige ringeklokker. Det er Frank, der ”spiller” på sit arsenal af kliktællere, og så er der ikke tid til smalltalk, for du vil have det hele med.
Når vi hædrer dig i dag Frank, så er det fordi vi værdsætter dit arbejde for fuglesagen. Dine trækfugletal er vigtig dokumentation for udviklingen i fuglenes trækmønstre. Det er ikke mindst i disse år ekstremt vigtigt at kunne dokumentere de ændringer, som kommer som følge af for eksempel klimaforandringer. Vi glæder os, når du deler din enorme viden med os andre for eksempel på DOF Fyns hjemmeside.
Årets DO FFynbo har pt. hele 40549 observationer på dofbasen af 234 forskellige arter - og millioner af fugle. Han har talt rigtigt mange fugle for eksempel hele 2.731.156 Bramgæs, hvilket er over det dobbelte af bestanden der kommer til sydvest-europa. Mørkbuget knortegås 341.314 er jo også en slat og 1 million Ederfugle.
Nogle af de mere sjældne fugle som du har set Frank på Sydlangeland, er blandt andet Rødhalset gås, Kongeederfugl, Islom, Sort ibis, Silkehejre, Sorte storke, Mellemkjover, Lille kjove, Kongeørn, 21 observationer af Steppehøge på 10 år, 7 Aftenfalke, 2 Biædere, 18 Rødstrubet Pibere, Storpiber, 2 Hortulaner og Hvidvinget korsnæb.
Tak for dit dedikerede arbejde for fuglesagen!

Lad os give ham en stor hånd for hans kæmpe indsats for de fynske trækfugle.

140224bramsg

Måske nogle af de Bramgæs, som Frank Jensen-Hammer har talt vae Dovns Klint. Foto: Søren Gjaldbæk.