Generalforsamling - nu med regnskab

Den 6. februar klokken 19.00 afholdes ordinær generalforsamling i DOF Fyn i foreningens lokaler på Rasmus Rask skolen, Brændekildevej i Bellinge.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Revideret årsregnskab.
  4. Budget for 2023.
  5. Valg til bestyrelsen. På valg til bestyrelsen er Henrik Kalckar Hansen, Jens Bækkelund, Niels Bomholt og Michael Mosebo Jensen. De modtager alle genvalg. Som suppleanter er Lene Parkø og Michael Bjerregård på valg. Lene Parkø modtager ikke genvalg, mens Michael Bjerregård genopstiller.
  6. Valg til repræsentantskabet: På valg er Henrik Kalckar Hansen, Michael Bjerregård og Niels Bomholt. Alle modtager genvalg.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Følgende er på valg: Ivan Sejer Beck (revisor) og Kurt Due Johansen (revisorsuppleant).
  8. Forslag fra medlemmerne.
  9. Eventuelt.

Dagsordenen kan også findes her. Rengnskab og balance 31. december 2022 kan man finde her.

Forslag fra medlemmer skal for at kunne gøres til genstand for en generalforsamlingsbeslutning være formanden Henrik Kalckar Hansen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

140123havreflj

Havrevimpe. Foto: Flemming Johansen.

Efter generalforsamlingen vil Bent Staugaard vise fotos af fynske fugle.