Generalforsamling DOF Fyn 2022 med grupper og udvalgs indlæg

Bestyrelsens årsberetning for 2021 - med indlæg fra udvalg og grupper

af Henrik Kalckar / Palle Rosendahl

 061721havreflj

Havrevimp. Foto Flemming Johansen

Bestyrelsens arbejde har ligesom tidligere år rigtigt meget handlet om at koordinere imellem lokalafdelingens mange forskellige aktiviteter og udvalg.

Som faste punkter på møderne har vi DOF- basen, medlemsstatistik og velkomstbreve, boligbirding, sjældne fugle, økonomi, Ø-undersøgelsen og som noget nyt også webens årshjul.

Bestyrelsen har afholdt 10 bestyrelsesmøder, hvor af en del har været digitale. Så har vi deltaget i et digitalt forårsrep. møde og et fysisk rep. møde på Dalum Lanbrugsskole i efteråret. Samt afholdt et digitalt møde for kommunerepræsentanter.

Året startede og sluttede jo med kraftigt Corona præg, som har betydet aflysninger af mange ture og møder.

Sidste år medførte det stor debat på fb, da vi indførte krav om lokalitets – og artsangivelse på alle billeder. Det har også betydet at en del personer fortrinsvis fotografer har meldt sig ud af gruppen. Men vi er godt tilfredse med tiltaget, som efter vores opfattelse gør siden til en mere ornitologisk side og ikke bare et billedgalleri.

Fugleinfluenzaen er gået hårdt ud over vandrefalkene også på Fyn.

Vi arbejder på en ny kommunekontakt på Langeland. Claus Dahlskov har desværre trukket sig efter at har været DOF Fyns kommunekontakt siden kommunalreformen i 2007.  Vi vil gerne sige Claus en kæmpe tak for den fremragende indsats i alle disse år. Vi har endnu ikke helt på plads, hvem som skal løfte den tunge arv efter Claus. Men vi har en lille gave til Claus, som han får ved lejlighed.

Avernakø har været stærkt plaget af ræveprædation. FMK har ikke kunnet bekæmpe dem effektivt. DOF Fyn var ikke begejstret for forslaget om udlagt foder med kemisk fertilitets regulering. Derfor har bestyrelsen har udarbejdet et forslag til hegning af de sårbare rugende kystfugle.

I sommeren var der igen store problemer med afvanding i Bjørnemosen ved Svendborg. Sagen blev politi anmeldt af kommunen. Men kommunen havde alligevel svært ved at få stoppet den naturødelæggende dræning. Derfor gik vi til pressen med sagen, og vi har arbejdet sammen med journalister og Naturpolitisk Udvalg omkring en artikelserie om Bjørnemosen i Fyns Amtsavis.

I foråret havde vi store frustrationer over myndighedernes håndtering af dødfundne fugle. DOF Fyn har naturligvis særligt fokus på dette områder efter at en hel havørne familie blev forgiftet på Tåsinge forrige efterår. Vi har også oprettet en særlig gruppe til dette arbejde. Men vi har ikke kunnet få fuglene undersøgt for ulovlige giftstoffer og skudrester. Det er DTU Fødevarestyrelsen som undersøger dyrene, men her har man både problemer med corona og fugleinfluenza, som vanskeliggør arbejdet.  

Vi har pt. 1176 medlemmer i DOF Fyn til sammenligning havde vi 1.075 medlemmer i 2016. Så det er ganske pænt og svarer til landsgennemsnittet i stigning. Vi har også kunnet registrere lidt flere udmeldelser efter kontingentændringen.

I år har DOF Fyn 50-års jubilæum, og jeg håber også at I andre synes, at det er en forening vi kan være stolte af. Skulle jeg komme med et lille ønske til fremtiden, så er det at få gang i vores ungdomsarbejde. Men bestyrelsen vil også være med i fejringen ved at invitere alle de medlemmer som har lyst på en bustur til Tøndermarsken lørdag d. 21. maj. Vores kapacitet er for nuværende ca. 100 prs. Men vi laver en tilmeldingsfrist 1. maj. Så vi har tid til at agere.

Følgende udvalg og grupper aflagde egen årsberetning som kan læses på DOF Fyns hjemmeside:

Havørne gruppen, landsdels koordinator

KNF – ringmærkning (Hans)

Naturpolitisk Udvalg (Henrik Mørup)

Ø-gruppen (Niels A.)                 

DFW - Hjemmesiden (Esben)

Punkttælling (Henrik Kingo)

Grønne Råd (Jens)

Boligbirding og DOFBasen (Palle)

Glentegruppen (Per R)

Facebook (Per R)

Formidlingsgruppen (Børge)

Fuglekurus (Niels Bomholt)

Ekskursionsudvalg (Michael)

Mink-gruppen (Børge)