Generalforsamling i DOF Fyn

Den 22. februar 2024 klokken 19.00 afholdes ordinær generalforsamling i DOF Fyn i foreningens lokaler på Rasmus Rask skolen, Brændekildevej i Bellinge.

Dagsorden ifølge lovene:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab.
 4. Budget for 2024.
 5. Valg til bestyrelsen. På valg til bestyrelsen er Henrik Kingo Andersen, Jette Gandrup og Palle Rosendahl Larsen. Alle modtager genvalg. Som suppleanter genopstiller Michael Bjerregård, Arnbjørn Jens Aamund Jørgensen og Ricky Nielsen. Alle modtager genvalg.
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant. Følgende er på valg: Ivan Seier Beck (revisor) og Kurt Due Johansen (revisorsuppleant). Begge modtager genvalg.
 7. Forslag fra medlemmerne.
 8. Eventuelt.

  Forslag fra medlemmer skal for at kunne gøres til genstand for en generalforsamlingsbeslutning være formanden Henrik Kalckar Hansen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
  Efter generalforsamlingen vil Anders Myrtue stå for en fuglequiz. Vinderen vil i et år kunne glæde sig over en vandrepokal i form af en ørn, ikke en levende. Ældre medlemmer af foreningen kender den. Den blev købt i Bulgarien i fordums tid, og den er meget flot!! Og hård....

Dagsordenen kan findes her: Indkaldelse til generalforsamling i DOF Fyn.
Regnskab og balance under forudsætning af godkendelse af DOF Fyns revisor kan ses her: Regnskab 2023 og Balance 2023.

050124hvidcld

Havrevimpe. Foto: Claus Dalskov.