Glædelig jul

Redaktionen ønsker alle en glædelig jul. Opdateringerne vil måske være mere sporadiske i juledagene, men vi vender stærk tilbage. 1. og 2. juledag ser vejrmæssigt pæne ud, så måske kan man kombinerer jul med fugl?

Jeg aflagde selv den genoprettede Verninge Mose et besøg juleaftens dag. Et godt 13 ha stort areal, der igen er blevet til våd eng. Det er naturligvis kun et frimærke af den oprindelige Tommerup Made, men måske begyndelsen til mere? Området er etableret for at tilbageholde kvælstof fra Holmehavebæk, der løber ud i Odense Å. Det vurderes, at genskabelsen af mosen kan spare Odense Fjord for knap et ton kvælstof om året. I 1980'erne var området godt til Vagtler ligesom Kirkeuglen stadig ynglede her. Fuglemæssig var det stille i dag med Musvåge og Tårnfalk som bedste. Jeg er sikker på, at Viber med mere kvitterer, når foråret vender tilbage - ligesom Traner kunne være et emne.

2018 12 24 Verninge Mose

Verninge Mose ligger lige op til Assenslandevejen, hvorfra området kan overskues. Der er allerede god tuedannelse noget Dobbeltbekkasinerne sætter pris på.

/Tekst og foto: Esben Eriksen