Glentetælling 2021

Igen i år er de europæiske glenter blevet talt i starten af januar.
I år var det i weekenden 9-10. januar.

2021 01 14 rod glenteRød Glente Foto: Bent Staugaard

 Her på Fyn havde vi på forhånd fundet 2 overnatningssteder, nemlig ved Gultved/Trunderup og Møsteskov/Hanneslund syd for Haastrup. 

Ved Gultved er det største antal, der er noteret 57, som blev set i starten af november 2020. Siden er antallet faldet, men der var stadig 35 kort før jul. Møsteskov/Hanneslund er ikke så velbesøgt, men der gik 25 til overnatning 28. december.

Til glentetællingen havde vi folk til at kigge både ved de to overnatningspladser, samt de gamle steder ved Espe, Vantinge og Heden. Desværre kunne vi ikke finde mere end samlet 27 Røde Glenter på Fyn. Sidste år blev der set 56 plus en Sort Glente. 

Det er et kendt mønster at antallet af glenter topper i november/december og herefter falder. Der kan være flere årsager til det; nogle af fuglene trækker mod syd. En del af de gamle ynglefugle søger ud i deres territorier og overnatter der. Og så kunne man også forestille, at fødemængden falder, og derfor bliver fuglene spredt mere ud over landet. Det kan betyde flere og mindre overnatningspladser, som vi så bare ikke har fundet. 

Hvad, der er den reelle årsagen til, at vi ikke har fundet flere glenter på Fyn i år, er uvist. Men jeg tror ikke, at antallet af fugle er faldet så meget hen over vinteren, mon ikke de bare har gemt sig?

Det var dog kun på Fyn og i Sydøstjylland, der blev talt færre glenter end sidste år. Specielt på Vestsjælland var der mange, og det samlede resultat endte med en ny rekord på 439 fugle. Se artikel fra DOF om tællingen her

Her til sidst vil jeg gerne takke alle de, som brugte weekenden til at lede efter glenter. 

Vi tager en runde mere næste år.

Tekst: Per Rasmussen