Goddag - jeg ringer om en Sort Ibis

Af Esben Eriksen

Nogenlunde sådan faldt ordene, da jeg aflyttede min telefonsvarer kl. 17.30. Det var Helge Larsen, en af mine forældres venner, der havde været en tur ved Sybergland for at male Brushøns. Male fugle, Sybergland, Larsen -  det klingede helt rigtigt. Og det gjorde beskeden også: "Jeg har set en Sort Ibis ved Sybergland". Det var godt jeg sad ned.

 SI

Sort Ibis foran vesttårnet ved Sybergland. Foto: Esben Eriksen

Jeg ringede straks til Helge, der nu var midt i aftensmaden, men alligevel tog sig god tid til at dele sin oplevelse med mig. Jeg spekulerede på om Helge havde læst min opfordring om at lede efter Sort Ibis, men Helge anede ikke, at der var set en del i Tyskland og 4 på Als. Helge havde bare helt tilfældigt opdaget den foran vesttårnet og tegnet til skitser af den. Da Helge var kommet den lange vej tilbage til bilen - folk der har været ved vesttårnet ved, at det er lidt en udflugt - og var nået hjem til sig selv fik Helge den glimrende idé, at dele sin oplevelse med mig. 

Jeg drønede til Sybergland, hvor jeg straks lokaliserede fuglen dog på lang afstand. Efter at have set flere hundeluftere tæt forbi fuglen, satte jeg det lange ben foran for at komme over til tårnet. På vejen ringede jeg tilbage til Helge og takkede mange gange for tippet. Fremme ved tårnet kunne fuglen nydes på nærmeste hold, mens den fouragerede og tog sig hverken af hundeluftere eller undertegnede. 

Da pulsen var kommet lidt ned, fik jeg orienteret mig lidt mod de andre fugle i området, 3 Dværgmåger fløj kaldende rundt tæt på tårnet og 14 Temmincksryler stod på sandtangen - ganske fint. Vi ventede imidlertid gæster, og jeg måtte hurtigt retur, Engen med de mange vadefugle er imidlertid svær at gå forbi uden liiiiige at sætte teleskopet på. Igen masser af Tinksmed og Brushøns, men også mængder af Temmincksryler - imponerende 71 fugle kunne jeg tælle. Jeg havde ikke tid til at tjekke, om de 14 fortsat var foran tårnet, så måske var der flere? Jeg havde hurtigt tjekker rylerne to gange, men pludselig stod der 2 flotte Kærløbere i fuld sommerdragt...hvor kom de fra?

Sybergland bliver bare ved med at give.