GPS-mærkning af Rød glente; hvordan er det gået siden sidst.

Af Per Rasmussen

I 2023 blev de første 9 danske glenteunger forsynet med GPS-sendere, som et led i det fælleseuropæiske EuroKite projekt
Læs om mærkningen sidste år her

Ringe 03 foto
Glenten Ringe_03 fotograferet 11. oktober 2023 vest på Hamburg, da den var på vej mod vinterkvarteret.
GPS-senderen ses tydeligt på ryggen, men det genere ikke fuglen.

Vi har i sidste weekend mærket endnu 6 glenteunger, men hvordan er det gået med de 9 unger fra 2023?

Jo, den første vinter er altid den sværeste for unge rovfugle og 4 unger er desværre døde, men vi har stadig kontakt med de 5 andre. Den ene der overvintrede på Fyn, druknede desværre i en gylletank kun få kilometer fra hvor den var klækket. Drukning i gylle/vandtanke er åbenbart et problem for glenterne, da et antal af de mærkede fugle er kommet af dage på netop denne måde. Hvis de først kommer ned på overfladen kan de ikke lette igen og drukner. 

I forhold til feks påkørsel af biler eller at ramme en elledning er det dog kun et mindre antal der drukner. Som bonusinfo kan det nævnes at en af de svenske fugle der blev mærket i 2023 er død på Øresundsbroen midt imellem Danmark og Sverige i sidste måned. Den er sandsynligvis blevet påkørt da den er gået ned efter en død måge på broen. Den døde glente blev utroligt nok fundet på Amager efterfølgende, GPS-senderen var holdt op med at virke på det tidspunkt.

maerkning af glenteDer sættes både metalring og GPS-sender på glenteungerne. 
Mærkningen blev i år forestået af Jesper Brinkmann Nielsen og Hans Rytter fra DOF Fyn, samt Rainer Raab fra EuroKite.

8 af de 9 unge glenter forlod Danmark fra august til oktober sidste år. Vi har jo længe bemærket at næsten alle de overvintrende glenter i Danmark er gamle fugle, så at 8 ud af 9 ungfugle flyver sydpå passer meget godt med den observation.

Omkring jul var fuglene ankommet til deres overvintringsområder. 6 fugle var i det nordlige Spanien, 1 fugl i Pyrenæerne i Frankrig, samt 1 fugl i henholdsvis Holland, Belgien og Danmark. 

Fuglene blev i overvintringsområderne indtil marts/april, hvor de i forskellig tempo begyndte at bevæge sig i retning mod Danmark.

Jeg havde nok en ide om at de måske ville vende tilbage til Fyn, også selv om at de ikke yngler i deres første sommer. Men indtil videre har ingen af fuglene være tilbage på Fyn. Den der er kommet tættest på er den der hedder Ringe_01, som pt er på Sjælland. Fuglene Ringe_03 og Ringe_05 har begge været i Jylland, men er nu begge fløjet retur til Tyskland. Ringe_03 har i en periode været ved Skagen og flere gange været ude og vende ved Grenen, men fortrød igen.

Ringe_02 var længe om at trække mod Danmark, men da den nåede Holland fortrød den åbenbart og befinder sig nu i Belgien.

Konklusionen må være at ungfuglene nok har en ide om hvor de kommer fra, men at det ikke er så vigtigt at tilbringe deres første år som voksen i hjemstavnen.

Det bliver til gengæld spændende at se hvad der sker næste år hvor de skal til at finde en mage og begynde at yngle for første gang. Vil de så vælge at returnere til Fyn, eller slår de sig måske ned et sted i sydeuropa? 

Man kan få mange spændende oplysninger ved hjælp af GPS, og vi skal nok følge op her på hjemmesiden.