Grå dag på Stige Ø

Mange odenseanske fuglekiggere tager tit en tur til den gamle losseplads på Stige Ø, hvor der ofte er gode ”vinterfugle” som f.eks. Mosehornugle og Fjeldvåge. Af og til er der også rigtig gode fugle. Den 2. og 3. november bød på Hvidbrynet Løsanger, af andre ”gode Odense Kommunearter” taget der er Rødtoppet Fuglekonge, Hvidsisken, Stor tornskade, Sortstrubet Bynkefugl og Storpiber. Gennem årene er der indberettet 158 arter fra lokaliteten.

Fjeldvåge, Stige Ø.

De færreste tager turen ud forbi Sortehusene og ud på Strandengene, hvilket jeg gjorde i dag på en ret diset dag. Der er faktisk mange fugle derude. En tur ud på Strandengen gav 22 Dobbeltbekkasiner, der sidder og stener i tuerne. Af andre vadefugle kan Almindelig Ryle 100 og Lille Kobbersneppe 4 nævnes. I fjorden ligger omkring 600 Pibeænder. Bjergirisk var der også - en lille flok på 60 fugle fløj uroligt omkring. I disen trak 800 Bramgæs til Vigelsø og 180 sydpå, mens 15 Blisgæs gik vestover, måske til rast på markerne ved Slambassinet.

Bjergirisk.

Som nævnt på dette site er der Snespurve i omløb for tiden, en flok på 9 fløj ind mod den gamle losseplads, ivrigt kaldende. De seneste par dage har man kunnet se Sølvhejre ved Odense Å’s udløb, hvilket for 10 år siden ville have været et tilløbsstykke - arten er gået voldsomt frem de senere år, og den ses mange steder. Fuglen fra å-udløbet havde fundet vej til strandengen.

Sølvhejre, Stige Ø.

På vejen tilbage fløj et par skær-bjergpibere op - de røg hele vejen fra spidsen og ind til Sortehusene. Den store flugtafstand er mere normal for Bjergpiber end for Skærpiber, så det er nok værd at kigge piberne igennem.

Næsten tilbage ved parkeringspladsen ved den gamle losseplads var der to Fjeldvåger, der lod sig bese på klos hold. Alt i alt en fin lille tur i nærområdet.

Fjeldvåge, Stige Ø.

Tekst og foto: Søren Gjaldbæk.