Gyldensteen Strand

Gyldensteen Strand har udviklet sig til en af Fyns bedste fuglelokaliteter, så for dem som endnu ikke har besøgt området, vil jeg her give lidt tips til gode oplevelser.

Kort over området.

Man kan starte længst mod vest i Dæmningsmindetårnet som ligger på Gyldensteensvej et par km uden for Bogense. Her er et godt overblik over den vestlige del af Kystlagunen med de små fugleøer uden for tårnet. I vinterhalvåret ses ofte pæne flokke af Viber og Hjejler raste på øerne sammen med andre vadefugle, ænder og gæs og om kort tid ankommer Havterne og Klyde som yngler her. Den østlige del af Kystlagunen kan opleves fra vejen og diget op til naturrummet på Langø.

Sorthalset Lappedykker. Foto: Jens Bækkelund.

Herfra er der også et godt kig ud over Engsøen hvor der altid er mange fugle med undtagelse af de få dage hvor der evt. er is på søen. Alle lappedykkerarter og de fleste svømmeænder ses på søen samt en del vadefugle. Havørn er stort set daglig gæst, hvor den jagter blishøns og ænder.

Søen kan også iagttages fra to udsigtspunkter i Langø plantage, hvor man ofte kan stå i læ, men desværre med modlys. Tæt ved det østlige udsigtspunkt er der en lille koloni af Fiskehejre, som i stor stil fouragerer i søen.

Fiskehejre. Foto: Jens Bækkelund.

Går man videre gennem skoven og ud til stranden, er Langø mølle et besøg værd. Her er et fantastisk kig i alle retninger så både Reservatet med Klyde og ternereder samt rastende gåseflokke og om vinteren Vandrefalk kan opleves, samtidig med at der er et godt kig over vadefladen ved Lindø Hoved, hvor der altid er rastende Storspover og Strandskader ved lavvande. Dræet, Drætteholm, Æbelø og Æbelø Holm er også et kig værd med det kræver et teleskop.

Engen lige nord for laden ved naturrummet bliver i løbet af vinteren oversvømmet og er i forårsmånederne et rigtig godt sted for rastende vadefugle som lige fylder depoterne op inden trækket videre mod nord. Her ses flere forskellige slags ryler, præstekraver, brushøns og Tinksmed m.fl. Søen tørrer ud i løbet af sommeren.

Bramgæs. Foto: Børge Petersen.

Fra p-pladsen ved naturrummet er det også muligt at gå mod vest til et gammelt pumpehus som er ombygget til udsigtstårn. Herfra er der et kig over den nordlige del af Kystlagunen og øen Lindholm som igen er blevet til ø efter at have været landfast fra 1870-2014.

Sidste tårn er Egensehytten, som nok er det bedste sted til fuglekig. Man parkerer i Egense plantage (Gyldensteensvej 151) og går 300 m ind til skjulet. Her er altid godt medlys og ofte mange fugle tæt på. Her ses de fleste andearter og vadefugle og om vinteren Lille Skallesluger. Det er også et godt sted at se efter Havørn, som jævnligt sidder i de høje træer i Langø plantage.

Jens Bækkelund.